Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

Pracownik Działu Zamówień Publicznych

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka -Centrum Medycyny Ratunkowej

zatrudni:

PRACOWNIKA DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Główne zadania pracownika:

 1. Samodzielne prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 2. Udział w pracach komisji przetargowych w charakterze sekretarza komisji - nadzór formalno-prawny nad przeprowadzaną procedurą.
 3. Kompleksowe przygotowywanie treści dokumentacji wymaganej obowiązującymi prawnymi, w szczególności przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonej w toku postępowania.
 4. Prowadzenie rejestrów oraz dokumentacji wymaganej przepisami wewnętrznymi, w tym jej opiniowania pod względem formalno-prawnym.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe lub średnie, dodatkowy atut studia podyplomowe dot. Prawa zamówień publicznych.
 2. Minimum roczne doświadczenie pracy w zakresie zamówień publicznych.
 3. Zdolności interpersonalne, odpowiedzialność, terminowość, dokładność (wyczulenie na błędy), dobra organizacja pracy, umiejętność interpretacji przepisów prawa.
 4. Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej umożliwiającym samodzielne przygotowanie dokumentów i przeprowadzenie postępowania.
 5. Umiejętność formułowania pism.
 6. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Word i Excel).
 7. Znajomość specyfiki i prawa związanego z przygotowaniem procedur o udzielenie zamówienia publicznego na poziomie umożliwiającym samodzielne przygotowanie dokumentów i przeprowadzenie postępowania.
 8. Kreatywność, samodzielność.
 9. Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i rozwiązywania sytuacji problemowych, odporność na stres.
 10. Wysoka kultura osobista i umiejętność współpracy z ludźmi.
 11. Umiejętność samokształcenia.

Oferujemy:

 1. Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.
 2. Pracę w nowym obiekcie o wysokim standardzie.
 3. Okazję do rozwoju zawodowego oraz udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje.
 4. Pracę w profesjonalnym zespole i przyjazną atmosferę pracy.
 5. Możliwość korzystania ze świadczeń ZFŚS, w tym z dofinansowania do karnetu sportowego.
 6. Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie.

Oferty (CV i list motywacyjny) zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy składać za pomocą poniższego przycisku "Aplikuj".

Szpital  nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu i zawierają klauzulę - zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław, danych osobowych podanych przez mnie dobrowolnie w celu rekrutacji i ewentualnego dalszego zatrudnienia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)."

Dane zbierane są przez Szpital im. Marciniaka dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Szpital im. Marciniaka zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-02-22 12:58:40przez:
Opublikowano:2024-02-26 00:00:00przez: Joanna Urbańczyk
Podmiot udostępniający: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Odwiedziny:9278

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.