Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym - Personel medyczny i pomocniczy / Медичний та допоміжний персонал

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

zatrudni w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym: 

 • Pielęgniarki/Pielęgniarzy
 • Opiekunów medycznych

 Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Pracę w nowym obiekcie o wysokim standardzie.
 • Okazję do rozwoju zawodowego oraz udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje.
 • Pracę w profesjonalnym zespole i przyjazną atmosferę pracy.
 • Możliwość korzystania ze świadczeń ZFŚS, w tym z dofinansowania do karnetu sportowego.
 • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie.
 • Dla osób objętych Specustawą o pomocy obywatelom Ukrainy pomagamy we wskazaniu ścieżki postępowania w celu otrzymania dokumentów niezbędnych do wykonywania zawodu oraz nauki języka polskiego.

Oferty zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy składać za pomocą poniższego przycisku „Aplikuj”.

Szpital nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu i zawierają klauzulę - zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław, danych osobowych podanych przez mnie dobrowolnie w celu rekrutacji i ewentualnego dalszego zatrudnienia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)."

Dane zbierane są przez Szpital im. Marciniaka dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Szpital im. Marciniaka zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

  

Нижньосілезька Спеціалізована Лікарня ім. Т. Марчіняка – Центр екстреної медичної допомоги

буде працювати: 

 • Медсестри / Медсестри
 • Медичні опікуни

 Ми пропонуємо:

 • Стабільна робота за трудовим договором.
 • Робота в новому закладі високого рівня.
 • Можливість підвищення кваліфікації та участь у тренінгах для підвищення кваліфікації.
 • Робота в професійній команді та дружній робочій атмосфері.
 • Можливість користування пільгами Фонду соціальних виплат Компанії, у тому числі співфінансування спортивного абонемента.
 • Можливість приєднатися до групового страхування життя.
 • Особам, на яких поширюється дія Спеціального закону про допомогу громадянам України, ми допомагаємо вказати шлях розгляду справи з метою отримання документів, необхідних для здійснення професії та вивчення польської мови.

Пропозиції, що містять згоду на обробку персональних даних, необхідно подавати за допомогою кнопки «Застосувати» нижче.

Лікарня не повертає подані документи та розглядає лише ті пропозиції, які відповідають вимогам, що містяться в оголошенні та містять пункт - згоду на обробку персональних даних з метою набору персоналу: «Я згоден на обробку лікарні ім. – Центр екстреної медичної допомоги, вулиця Генерала А.Е. Фільдорфа 2, 54-049 Вроцлав, персональні дані, надані мною добровільно з метою найму та можливого подальшого працевлаштування відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Європейського парламенту. Рада від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 / EC (Загальний регламент про захист даних).»

Дані збирає лікарня ім Марціняка для цілей поточного найму, а також у разі вашої чіткої та добровільної згоди, також для цілей майбутнього найму. Лікарня ім Марчіняка залишає за собою право зв'язуватися лише з обраними кандидатами.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-10-21 13:27:18przez:
Opublikowano:2022-10-21 00:00:00przez: Rafał Sucharski
Podmiot udostępniający: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Odwiedziny:6744

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.