Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
4 lipca 2019

Szanowni Państwo,

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej informuje, że planowane jest brakowanie (zniszczenie) dokumentacji medycznej (historii chorób) pacjentów leczonych w Okręgowym Szpitalu Kolejowym przy ul. Wiśniowa 36 z lat 1994-1998 oraz szczątkowej dokumentacji medycznej z lat 1972 – 1991.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu stosownego wniosku w Punkcie Opłat i Wydawania Dokumentacji Medycznej w siedzibie Szpitala im. Marciniaka przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu, w terminie do dnia 9 sierpnia 2019 roku (od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400).

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Po upływie ww. terminu dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1127 z późn. zm.) oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2069).

 

Autor: Joanna Bielec

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-07-04
Data publikacji:2019-07-04
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Bielec
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:198