ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

 

Ordynator Oddziału

lek. med. Krystyna Kochman

 

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Halina Kopińska

 

Sekretariat Oddziału

tel. 71 306 48 31

 

Oddział posiada 28 łóżek w tym 5 łóżkowy Pododdział Intensywnej Opieki Medycznej z jednym stanowiskiem wyposażonym dodatkowo w sztuczną nerkę do dializ toksykologicznych.

   

    W Oddziale diagnozowani i leczeni są pacjenci zatruci związkami chemicznymi, lekami narkotykami, substancjami psychoaktywnymi, roślinami trującymi, grzybami a także skutkami ukąszenia żmii zygzakowatej. Nie leczymy skutków ukąszeń zwierząt jadowitych, ponieważ nie posiadamy skutecznych odtrutek specyficznych ( surowic przeciwjadowych). Leczenie odbywa się w trybie ostrym. Nie zajmujemy się leczeniem przewlekłych narażeń na substancje toksyczne

i chorobami zawodowymi. Oddział obsługuje cały teren Dolnego Śląska, a także niektóre sąsiedzkie powiaty z innych województw.

     W sali intensywnego nadzoru prowadzimy respiratoroterapię spowodowaną ostrą niewydolnością oddechową bądź przewlekłą zaostrzoną, ciągłe całodobowe monitorowanie ważnych parametrów życiowych. Wykonywane są dializy pozaustrojowe w celach toksykologicznych. Prowadzimy całodobową informację telefoniczną toksykologiczną.

        W Oddziale odbywa się także diagnozowanie i leczenie pacjentów internistycznych

w szerokiej współpracy z pracowniami diagnostycznymi ( endoskopia, rtg, TK, rezonans magnetyczny, pracownie elektrofizjologiczne, laboratorium diagnostyczne), oddziałami innych specjalności działających na terenie tutejszego Szpitala.

     Posiadamy uprawnienia i prowadzimy specjalizację z chorób wewnętrznych, toksykologii klinicznej, a także do prowadzenia staży cząstkowych z zakresu toksykologii klinicznej.