Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

Dział Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Jak do nas trafić

Informacje o Dziale

Informacje dla Pacjenta - kontakt

Posiadana aparatura

Typy badań

Jak się przygotować?

Zespół Działu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

 

Jak do nas trafić

Dział Radiologii i Diagnostyki Obrazowej mieści się na Praterze, na lewo od wejścia głównego do Szpitala. Przy wejściu do Działu po stronie lewej znajduje się poczekalnia a po stronie prawej rejestracja i tuż za nią sekretariat Działu.

 

Informacje o Dziale

Dział w obecnej lokalizacji został stworzony od podstaw (wcześniej usługi z zakresu diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej w szpitalu świadczyła firma zewnętrzna). Jest wyposażony w bardzo nowoczesną aparaturę diagnostyczną (m.in. tomograf Discovery, rezonans magnetyczny i dwupłaszczyznowy angiograf). Udało się nam zbudować zespół doświadczonych, wykwalifikowanych lekarzy specjalistów w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej oraz techników rtg. W grudniu ub.roku otrzymaliśmy akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego z radiologii i diagnostyki obrazowej.

Funkcjonująca w ramach Działu Pracownia Neuroradiologii Zabiegowej zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem chorób naczyniowych centralnego układu nerwowego, powstała w roku 2000, z inicjatywy ówczesnego kierownika Kliniki Neurorchirurgii prof. Jerzego Wrońskiego i kierownika Działu Radiologii prof. Marka Sąsiadka na bazie działającej od roku 1968 Pracowni Neuroradiologii. Była jedną z pierwszych tego rodzaju pracownią w kraju i obecnie jest jednym z wiodących ośrodków. Zespół Pracowni pomagał w tworzeniu 2 kolejnych podobnych ośrodków na Dolnym Śląsku: w Szpitalu im. Sokołowskiego w Wałbrzychu oraz w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

 

Informacje dla Pacjentów

Sekretariat Działu i rejestracja pracują od 8:00 do 14:00.

Kontakt telefoniczny:

Sekretariat: 71306 41 77

Rejestracja: 71 306 41 61

 

Posiadana aparatura

1) 2 tomografy komputerowe (TK):

- Optima CT 660 – 64-rzędowy (GE),

- Discovery CT 750 HD– 64-rzędowy, dwuenergetyczny (GE)

2) Rezonans magnetyczny (MR)

Ingenia 1,5T (Philips)

3) 2 stacjonarne aparaty RTG:

- Axiom Luminos dRF (Siemens)

- YSIO (Siemens)

4) 3 przewoźne aparaty RTG

- Mobile DaRt Evolution (Shimadzu)

5) 2 aparaty USG:

- Aplio 500 (Toshiba)

- ProSound Alpha 6 (Aloka)

6) Angiograf

- Artis Zee Biplane (Siemens)

wróć

 

Typy badań

1) Pracownie Tomografii Komputerowej

Badania głowy, kręgosłupa, klatki piersiowej, serca, jamy brzusznej, miednicy mniejszej, kończyn, badania naczyniowe (angio-TK), perfuzja-TK itp.

2) Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Pełen asortyment badań

3) Pracownie RTG

- Zdjęcia rtg – pełen zakres badań,

- Badania kontrastowe (przewód pokarmowy (wlew, pasaż), urografia, cholangiografia, mielografia)

4) Pracownie USG: badanie jamy brzusznej i miednicy mniejszej, badania narządów małych (tarczyca, ślinianki, piersi, jądra, węzły chłonne obwodowe), badania dopplerowskie (tętnice dogłowowe, żyły i tętnice kończyn dolnych, tętnice nerkowe, aorta i tętnice biodrowe, układ wrotny, żyła główna dolna), badania ortopedyczne

5) Pracownia Neuroradiologii Zabiegowej (Angiograf)

- Badania diagnostyczne: arteriografia (głowa, szyja, tt. rdzeniowe, tt. trzewne, tt. kończyn,itp.), flebografia,

- Zabiegi: embolizacje (tętniaki mózgu, malformacje tętniczo-żylne (AVM), przetoki, guzy mózgu, kregosłupa, nerek), angioplastyka tętnic szyjnych,

- Leczenie ostrego udaru mózgu (trombektomia mechaniczna, tromboliza dotętnicza)

wróć 

 

Jak się przygotować?

Wymagane jest dostarczenie skierowania na badanie, wyników badań poprzednich (o ile były wykonywane) oraz pozostałej dokumentacji medycznej, zwłaszcza dotyczącej diagnozowanej patologii. Ponadto, w przypadku badań z podaniem środka kontrastującego, wymagane jest dostarczenie wyniku poziomu kreatyniny w surowicy, a w przypadku Pacjentów z zaburzeniami czynności tarczycy dodatkowo wyniku poziomu FT3 i FT4.

Na badanie należy zgłosić się na czczo (co najmniej 6 godzin wcześniej nie należy przyjmować pokarmów stałych). W celu dobrego nawodnienia organizmu na wypadek badania z użyciem środka kontrastującego zalecane jest wypicie około 1 litra płynów (woda niegazowana, słaba herbata). Podczas badania dobrze mieć na sobie luźne, wygodne ubranie, pozbawione metalowych elementów, takich jak sprzączki, nity czy guziki (mogą zakłócać obraz).

Badanie TK u kobiet można wykonywać w każdym momencie cyklu menstruacyjnego, także w trakcie miesiączki, jednak w przypadku badań planowanych, w celu zapewnienia ochrony kobiet w ciąży przed promieniowaniem, zaleca się wykonywanie badania do 10 dnia cyklu (dla uniknięcia narażenia na promieniowanie w przypadku wczesnej, nierozpoznanej ciąży). Przed badaniem wolno zażywać leki (tomografia nie wpływa na ich działanie).

 

Wykonanie badania rezonansu magnetycznego nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania. W celu dobrego nawodnienia organizmu, na wypadek konieczności podania środka kontrastującego, zalecane jest wypicie około 1 litra płynów (woda, słaba herbata). Ważne jest, by do badania przystąpić w luźnym ubraniu pozbawionym w szczególności metalowych elementów takich jak: guziki, pasek, zegarek, klucze, karty płatnicze i telefon komórkowy (mogą ulec rozmagnesowaniu). W przypadku badania głowy i oczodołów usunąć makijaż i nie stosować lakieru do włosów (kosmetyki zawierają drobinki metali, które dają artefakty obniżające możliwości diagnostyczne badania). Badanie MR można wykonywać w każdym momencie cyklu menstruacyjnego, także w trakcie miesiączki.

Przed badaniem można zażywać leki (rezonans nie wpływa na ich działanie).

Badanie rezonansem magnetycznym jest bezbolesne, jednak w związku z koniecznością pozostania przez kilkanaście – kilkadziesiąt minut w jednej pozycji i hałasem wydawanym przez urządzenie, może wywołać lekki dyskomfortu . Podczas badania wymagane jest leżenie w bezruchu, ponieważ ma to wpływ na j jakość uzyskiwanego obrazu. Pacjent w trakcie trwania całego badania ma ciągłą możliwość kontaktu z badającymi.

Przeciwwskazania do wykonywania badania MR:

Ważne! Pacjenci z wstawionymi sztucznymi zastawkami serca, protezami ortopedycznymi czy po wszczepieniu klipsów naczyniowych po operacjach neurochirurgicznych lub naczyniowych zobowiązani są dostarczyć do Pracowni MR kompletną dokumentację medyczną dotyczącą zastosowanego leczenia wraz z opisem typu zastosowanego implantu, a w szczególności materiału z jakiego został wykonany (tzw. paszport implantu).

Wymagane jest dostarczenie skierowania na badanie, wyników badań poprzednich (o ile były wykonywane) oraz pozostałej dokumentacji medycznej, zwłaszcza dotyczącej diagnozowanej patologii. Ponadto, w przypadku badań z podaniem jodowego środka kontrastującego wymagane jest dostarczenie wyniku poziomu kreatyniny w surowicy, a w przypadku Pacjentów z zaburzeniami czynności tarczycy dodatkowo wyniku poziomu FT3 i FT4.

Większość badań RTG nie wymaga specjalnego przygotowania. Wyjątkami są:

RTG jamy brzusznej, RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego:

Przez 3 dni przed badaniem

Dzień przed badaniem:

W dniu badania:

 

Urografia

 

RTG przełyku, żołądka i dwunastnicy (skopia górnego odcinka przewodu pokarmowego, pasaż jelitowy)

W dniu badania:

 

RTG jelita grubego (wlew doodbytniczy)

Ważne! Ciąża jest przeciwwskazaniem do badań RTG !!! Każde zdjęcie RTG u kobiet w wieku rozrodczym powinno być wykonywane w pierwszych 10 dniach cyklu (o ile lekarz nie zdecyduje inaczej), aby wykluczyć ryzyko powikłań ewentualnej ciąży.

Wymagane jest dostarczenie skierowania na badanie, wyników badań poprzednich (o ile były wykonywane) oraz dokumentacji medycznej, zwłaszcza dotyczącej diagnozowanej patologii.

Badania USG zwykle nie wymagają specjalnego przygotowania poza kilkoma wyjątkami:.

USG jamy brzusznej oraz USG naczyniowe metodą Dopplera wykonywane przez powłoki brzuszne (badanie tt. nerkowych, aorty brzusznej, tt. trzewnych (pnia trzewnego i tt. krezkowych), układu wrotnego, żyły głównej dolnej, żył biodrowych) :

- Przez 3 dni przed badaniem Espumisan 3 x 2 kapsułki. Preparat ma na celu usunięcie powietrza z przewodu pokarmowego, które stanowi przeszkodę dla ultradźwięków.

- Dzień przed badaniem:

- 6 godzin przed badaniem:

USG pęcherza moczowego

 

Badania i zabiegi wykonywane są tylko w ramach pobytu szpitalnego – przygotowanie do procedury odbywa się w Oddziale.

Pacjenci przyjmujący na stałe leki obniżające krzepliwość krwi oraz doustne leki przeciwcukrzycowe powinni BEZWZGLĘDNIE zgłosić ten fakt osobie informującej ich o terminie wykonania procedury w celu koniecznego w takiej sytuacji przygotowania przedszpitalnego.

Wymagane jest dostarczenie skierowania do szpitala, wyników badań poprzednich (o ile były wykonywane) oraz pozostałej dokumentacji medycznej, zwłaszcza dotyczącej diagnozowanej patologii. Ponadto w przypadku Pacjentów z zaburzeniami czynności tarczycy dodatkowo należy dostarczyć aktualny wynik poziomu FT3 i FT4 w surowicy (wykonany nie wcześniej niż 14 dni przed planowaną datą badania).

wróć 

 

Zespół Działu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Lekarze:
Lekarze specjaliści:

Lekarze rezydenci:

Ponadto w Dziale zatrudnionych jest 20 lekarzy, zarówno specjalistów jak i lekarzy w trakcie specjalizacji, dla całodobowego zabezpieczenia pracy, zwłaszcza w ramach ostrego dyżuru.

Technicy medyczni:      

Pielęgniarki:      

Sekretariat oddziału: Bożena Ratuszniak

Rejestracja: Monika Niebieszczańska

Dział Radiologii i Diagnostyki Obrazowej świadczy usługi na zlecenie podmiotów leczniczych w ramach umów podwykonawczych.

Aktualnie Dział nie posiada kontraktu z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

wróć

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-02-17
Data publikacji:2016-02-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:19548