Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

Strona główna

Najnowsze aktualności

Powołanie dyrektora Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu

Zgodnie z Uchwałą nr 1136/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania dyrektora Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, od dnia 27 sierpnia 2019 r. powołano mgr inż. Katarzynę Kapuścińską na stanowisko dyrektora Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej.

9 września 2019
Joanna Dolecka
Czytaj więcej o: Powołanie dyrektora Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu

Dyrektorowi, Markowi Niklowi, w podziękowaniu za tak wiele lat za sterem, z życzeniami pomyślnych wiatrów i stopy wody pod kilem na nowym kursie życia.

Przejdź do - Dyrektorowi, Markowi Niklowi, w podziękowaniu za tak wiele lat za sterem, z życzeniami pomyślnych wiatrów i stopy wody pod kilem na nowym kursie życia.

            Z dniem 29 lipca 2019 r. pracę dla Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka zakończył wybitnie zasłużony dla jego działalności Dyrektor Szpitala – dr n. med. Marek Nikiel, specjalista neurologii i specjalista organizacji ochrony zdrowia.

Dr n. med. Marek Nikiel był związany ze Szpitalem od 1 lipca 1977 r. - najpierw w charakterze lekarza, od 1991 do 1998 r. w charakterze Dyrektora Specjalistycznego Szpitala Zespolonego, a od 1998 r. - Dyrektora Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej...

2 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Dyrektorowi, Markowi Niklowi, w podziękowaniu za tak wiele lat za sterem, z życzeniami pomyślnych wiatrów i stopy wody pod kilem na nowym kursie życia.

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Szanowni Państwo,

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej informuje, że planowane jest brakowanie (zniszczenie) dokumentacji medycznej (historii chorób) pacjentów leczonych w Okręgowym Szpitalu Kolejowym przy ul. Wiśniowa 36 z lat 1994-1998 oraz szczątkowej dokumentacji medycznej z lat 1972 – 1991.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu stosownego wniosku w Punkcie Opłat i Wydawania Dokumentacji Medycznej w siedzibie Szpitala im. Marciniaka przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu, w terminie do dnia 9 sierpnia 2019 roku (od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400).

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Po upływie ww. terminu dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1127 z późn. zm.) oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2069).

 

4 lipca 2019
Joanna Bielec
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Diagnostyka i leczenie chorób tarczycy i przytarczyc

Z przyjemnością informujemy, że w Szpitalu im. Marciniaka intensywnie rozwija się diagnostyka i leczenie chorób tarczycy i przytarczyc, dzięki czemu Szpital staje się wiodącym ośrodkiem leczenia ww. chorób w naszym makroregionie.

Oddział Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych tutejszego Szpitala wraz z Zakładem Medycyny Nuklearnej od 1997 r. skutecznie diagnozuje i leczy łagodne choroby tarczycy (jodem-131) oraz przytarczyc (diagnostyka obrazowa, biopsja przytarczyc z oceną PTH w popłuczynach, scyntygrafia przytarczyc SPECT-CT).

Od 2016 r. w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej wykonywane są unikalne na Dolnym Śląsku operacje usunięcia przytarczyc ze śródoperacyjnym oznaczeniem PTH. Zwiększa się ilość operacji tarczycy (w tym nawotworów tarczycy) i przytarczyc – jako jeden z nielicznych ośrodków na Dolnym Śląsku Szpital im. Marciniaka wykonuje wszystkie strumektomie w zabezpieczeniu, za pomocą neuromonitoringu.

Wśród znakomitej kadry lekarskiej wykonującej ww. zabiegi znajdują się:

dr hab. n. med. Waldemar Balcerzak,
dr n. med. Tomasz Michalski,
lek. Jakub Targowski,
lek. Agnieszka Kopczyk.

 

Materiał opracowany we współpracy z doktorem n. med. Tomaszem Tomkalskim – Z-cą Ordynatora Oddziału Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych.

26 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Diagnostyka i leczenie chorób tarczycy i przytarczyc

Liderzy zarządzania. Najlepiej zarządzane szpitale publiczne według BFF Banking Grup

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej zajął III miejsce w Polsce w zestawieniu „Liderzy zarządzania. Najlepiej zarządzane szpitale publiczne według BFF Banking Grup” w kategorii szpitale z kontraktem z NFZ powyżej 70 mln zł”.

Celem zestawienia „Liderzy zarządzania. Najlepiej zarządzane szpitale publiczne według BFF Banking Grup” jest ocena placówek medycznych i wyłonienie najlepszego szpitala w drodze konkursu pod kątem efektywności aktywów, rentowności sprzedaży i dynamiki kontraktu z NFZ.

Zestawienie docenia jednostki publiczne, które wykazują się wysoką jakością opieki medycznej idącą w parze z efektywnością ekonomiczną. Promuje również menedżerów, którzy znaleźli receptę na skuteczne zarządzanie w sektorze szpitalnym.

 

Więcej informacji o rankingu i zwycięzcach:

https://www.rp.pl/Rzecz-o-Zdrowiu/305229948-Nie-tylko-ciecie-kosztow.html

https://www.rp.pl/Rzecz-o-Zdrowiu/305229949-Siec-nie-taka-straszna.html

 

23 maja 2019
Czytaj więcej o: Liderzy zarządzania. Najlepiej zarządzane szpitale publiczne według BFF Banking Grup