A A
Oddział posiada 30 łóżek.
Ordynator Oddziału:
dr n. med. Barbara Ujma - Czapska
  • (71) 78 - 90 - 241
Pielęgniarka Oddziałowa:
Marzenna Wilczyńska
  • (71) 78 - 90 - 277
Sekretarka medyczna:
Ewa Stachowska
  • (71) 78 - 90 - 241 - sekretariat
W strukturze oddziału funkcjonują:
  • Pracownia Wideo - EEG
  • Pracownia Psychologiczna
Zdjęcie nr 1. Zespół Oddziału Neurologii Dziecięcej.
Zespół lekarski Oddziału Neurologii Dziecięcej:
Ujma-Czapska Barbara
ordynator
Małgorzata Krause
z-ca ordynatora
Maria Chmielewska
st. asystent
Anna Dobrzycka-Ambrożewicz
st. asystent
Agata Gruna-Ożarowska
st. asystent
Edyta Gronowicz
st. asystent
Kinga Sikorska-Socha
st. asystent
Marta Wołkowska-Mączka
st. asystent
Marta Nowicka
st. asystent
Joanna Kaliczak
mł. asystent - psycholog