Szpital im. T. Marciniaka

 

Ankieta

 

Szanowni Państwo

Mając na uwadze stworzenie jak najlepszych warunków pobytu Państwa w naszym Szpitalu zwracamy się z gorącą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Udzielone przez Państwa odpowiedzi pozwolą nam ocenić na ile sprawowana przez nas opieka zaspokaja potrzeby i oczekiwania pacjentów, a co z świadczonych przez nas usług jest źródłem niezadowolenia.

 
1. Nazwa oddziału:  

 

2. W jakim trybie został/a Pan/Pani przyjęty/a do oddziału?:
a. tryb nagły
b. tryb planowy
3. Jak ocenia Pan/Pani przyjęcie pacjenta do Szpitala (ocena Szpitalnego Oddziału Ratunkowego/Izby Przyjęć)?
3.1. organizacja sposobu przyjęcia
a. bardzo dobrze
b. dobrze
c. źle
d. bardzo źle
3.2. życzliwość personelu
a. bardzo dobrze
b. dobrze
c. źle
d. bardzo źle
3.3. zapewnienie intymności
a. bardzo dobrze
b. dobrze
c. źle
d. bardzo źle
3.4. czystość pomieszczeń
a. bardzo dobrze
b. dobrze
c. źle
d. bardzo źle
4. Czy podczas przyjęcia na oddział poinformowano Panią/Pana o:

4.1. zasadach funkcjonowania oddziału:
a. tak
b. nie
4.2. lokalizacji pomieszczeń (WC, dyżurki itp.):
a. tak
b. nie
4.3. prawach pacjenta:
a. tak
b. nie
4.4. terminach planowanych zabiegów/badań:
a. tak
b. nie
c. nie dotyczy
4.5. sposobie przygotowania do zabiegów/badań:
a. tak
b. nie
c. nie dotyczy
5. Jak ocenia Pani/Pan warunki oddziału:

5.1. czystość w sali chorych:
a. bardzo dobrze
b. dobrze
c. średnio
d. źle
e. bardzo źle
5.2. czystość w toaletach:
a. bardzo dobrze
b. dobrze
c. średnio
d. źle
e. bardzo źle
5.3. warunki snu i odpoczynku:
a. bardzo dobrze
b. dobrze
c. średnio
d. źle
e. bardzo źle
6. Jak ocenia Pani/Pan oferowane posiłki:

6.1. urozmaicenie posiłków:
a. bardzo dobrze
b. dobrze
c. średnio
d. źle
e. bardzo źle
6.2. temperatura posiłków:
a. bardzo dobrze
b. dobrze
c. średnio
d. źle
e. bardzo źle
7. Jak ocenia Pani/Pan personel lekarski:

7.1. życzliwość lekarzy:
a. bardzo dobrze
b. dobrze
c. raczej dobrze
d. źle
e. bardzo źle
7.2. uważne słuchanie pacjenta:
a. bardzo dobrze
b. dobrze
c. raczej dobrze
d. źle
e. bardzo źle
7.3. wyrażanie się w sposób zrozumiały:
a. bardzo dobrze
b. dobrze
c. raczej dobrze
d. źle
e. bardzo źle
7.4. zapewnienie intymności:
a. bardzo dobrze
b. dobrze
c. raczej dobrze
d. źle
e. bardzo źle
7.5. dostępność w razie potrzeby:
a. bardzo dobrze
b. dobrze
c. raczej dobrze
d. źle
e. bardzo źle
7.6. ilość czasu poświęconego pacjentowi:
a. bardzo dobrze
b. dobrze
c. raczej dobrze
d. źle
e. bardzo źle
8. Jak ocenia Pani/Pan personel pielęgniarski:

8.1. życzliwość pielęgniarek:
a. bardzo dobrze
b. dobrze
c. raczej dobrze
d. źle
e. bardzo źle
8.2. pielęgnowanie w atmosferze szacunku
a. bardzo dobrze
b. dobrze
c. raczej dobrze
d. źle
e. bardzo źle
8.3. dostępność w dzień
a. bardzo dobrze
b. dobrze
c. raczej dobrze
d. źle
e. bardzo źle
8.4. dostępność w nocy
a. bardzo dobrze
b. dobrze
c. raczej dobrze
d. źle
e. bardzo źle
8.5. szybkość reakcji na wezwanie
a. bardzo dobrze
b. dobrze
c. raczej dobrze
d. źle
e. bardzo źle
9. Jak ocenia Pani/Pan fizjoterapeutów:

9.1. życzliwość fizjoterapeutów:
a. bardzo dobrze
b. dobrze
c. średnio
d. źle
e. bardzo źle
f. nie dotyczy
9.2. staranność wykonywania ćwiczeń
a. bardzo dobrze
b. dobrze
c. średnio
d. źle
e. bardzo źle
f. nie dotyczy
10. Czy podczas pobytu w szpitalu udzielono Pani/Panu wyczerpujących informacji na temat:
10.1. stanu zdrowia:
a. tak
b. raczej tak
c. nie
10.2. sposobów leczenia:
a. tak
b. raczej tak
c. nie
11. Czy w czasie pobytu w oddziale miał/a Pan/Pani możliwość identyfikacji personelu za pomocą identyfikatora?
a. tak
b. raczej tak (większość pracowników nosiła identyfikator)
c. nie zwróciłam/em na to uwagi
d. raczej nie (niewielu pracowników nosiło identyfikator)
e. nie (pracownicy nie nosili identyfikatorów)
12. Czy poleciłby Pan/Pani nasz szpital swojej rodzinie, przyjaciołom?
a. zdecydowanie tak
b. tak
c. raczej tak
d. nie
e. zdecydowanie nie
13. Czy ma Pan(i) inne uwagi dotyczące naszego szpitala, personelu, świadczonych usług lub inne?
 
 
 
 
 
14. Ile Pan/Pani ma lat?
 
15. Płeć: