Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

W trosce o stan zdrowia dzieci i młodzieży.

              W trosce o stan psychiczny dzieci i młodzieży spowodowany epidemią, która w znaczny sposób zaburzyła relacje międzyludzkie, osłabiła odporność psychiczną i społeczną dzieci oraz młodzieży uprzejmie informuję, że pismem z dnia 17 maja 2021 r. znak: DZ-Z-11. 9061.38,2021, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego powiadomił tut. organ o prowadzonych działaniach na rzecz upowszechniania wiedzy o zdrowiu psychicznym oraz wskazał miejsca, gdzie można otrzymać profesjonalną pomoc. Dzieci i młodzież mogą skorzystać ze świadczeń oferowanych przez wskazane w załączniku do niniejszej informacji ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu. województwa. dolnośląskiego, które udzielają pomocy psychologicznej i psychiatrycznej przez podmioty nieodpłatnie i bez skierowania lekarskiego. 

Pismo

Autor: Anna Szafrańska