Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

Kampania społeczna promująca zawody medyczne: pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego