Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

Stypendia

Zarząd Województwa Dolnośląskiego z dniem 27 października 2021r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów w wysokości 1500,00zł brutto miesięcznie, w okresie

od 1 października 2021r. do 30 czerwca 2022r.,

dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne.

 

Szczegóły (pdf)