Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

PROGRAM STYPENDIALNY DLA STUDENTÓW: PIELĘGNIARSTWA, POŁOŻNICTWA i RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Od 3 października 2022 r. rusza nabór wniosków do nowej edycji programu stypendialnego dla studentów kształcących się na kierunkach takich jak: pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne.
To już czwarta edycja programu stypendialnego organizowanego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
Termin składania wniosków upływa 28.10. 2022 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów w wysokości 1 500,00 zł brutto miesięcznie, w okresie od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r., dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia kształcących się na ww. kierunkach.

Program stypendialny zakłada przyznawanie stypendium studentowi III roku, który:

  • nie powtarza roku, w którym ubiega się o przyznanie stypendium;
  • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, w którym ubiega się o przyznanie stypendium;
  • uzyskał średnią ocen na poziomie co najmniej 4,0;
  • podejmie pracę w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie, przez okres co najmniej 3 lat.