Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

Szpitalne księgi pamiątkowe – między sentymentem, a historią

Szanowni Państwo!

Prezentujemy kolejny artykuł autorstwa naszego pracownika Damiana Domżalskiego, archiwisty, który tym razem "bierze na warsztat" księgi pamiątkowe dawnego Szpitala Kolejowego i DSS im. T. Marciniaka. To ciekawa i dość lekka lektura z elementami humorystycznymi. Jak pisze autor: "Często pomijane lub niedoceniane księgi pamiątkowe oraz życzeń i zażaleń powinny stać się przedmiotem szerszych badań historycznych. Badacz uzbrojony w solidne narzędzia krytyki źródłowej jest w stanie na ich podstawie nie tylko popełnić opracowanie historyczne czy dokonać ich edycji; ale z pewnością będzie potrafił umiejętnie wykorzystać je jako materiał do badań biograficznych, historii lokalnej lub jeszcze węższej historii konkretnych instytucji."

Więcej tekstów znajdziecie w zakładce "Wspomnienia Hipokratesa".