Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

Nowa poradnia dla chorych na Parkinsona

W ramach Poradni Neurologicznej konsultujemy pacjentów na wszystkich etapach choroby Parkinsona oraz zajmujemy się kwalifikacją do leczenia jej zaawansowanej postaci. Oddział Neurologii dysponuje także możliwością zastosowania terapii infuzyjnych w ramach programu lekowego.

Choroba Parkinsona należy dziś do najczęstszych schorzeń zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego. Występuje nawet u 60-70 tys. osób w Polsce. Zwykle kojarzona jest z ogólnym spowolnieniem (bradykinezją), sztywnością mięśniową, drżeniem spoczynkowym oraz z zaburzeniami chodu i równowagi. Ponadto na obraz choroby składają się również tzw. zaburzenia pozaruchowe, do których zaliczamy m. in.: utratę węchu, zaburzenia snu, lęk, depresję, zaparcia, hipotonię oraz spadki ciśnienia tętniczego w pozycji stojącej.
W zaawansowanym stadium Parkinson prowadzi do niepełnosprawności, która znacznie utrudnia pacjentom codzienne funkcjonowanie. Istotne jest szybkie postawienie diagnozy i wdrożenie odpowiedniej terapii.
Najczęściej pierwsze objawy ruchowe występują u pacjentów po 50 roku życia, niemniej choroba może pojawić się także u osób młodszych. - Aktualnie nie istnieje leczenie przyczynowe, a choroba ma charakter postępujący. Jednak właściwe postawienie rozpoznania pozwala na podjęcie u chorego skutecznej objawowej farmakoterapii, pozwalającej przez stosunkowo długi czas utrzymać sprawność – tłumaczy lek. Mirosław Brodowski, specjalista neurolog z Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym. – Potem, gdy odpowiedź na doustne leczenie farmakologiczne może stać się coraz bardziej nieprzewidywalna, pojawiają się tzw. fluktuacje ruchowe i dyskinezy (ruchy mimowolne). Należy wówczas rozważyć możliwość zastosowania tzw. zaawansowanych metod leczenia: głębokiej stymulacji mózgu (DBS) lub terapii infuzyjnych – dodaje neurolog.
Terapie infuzyjne polegają na podskórnym podawaniu wlewu apomorfiny oraz dojelitowego wlewu leków – lewodopy z karbidową.
Leczenie chorych na każdym etapie trwania choroby oraz kwalifikacja do w/w metod leczenia zaawansowanej choroby odbywa się w nowej Poradni Leczenia Choroby Parkinsona w naszym szpitalu. Pacjentów konsultują specjaliści neurolodzy - lek. Łukasz Cieśla i lek. Mirosław Brodowski.
Do Poradni Neurologicznej należy mieć skierowanie, które powinno zawierać kod G20 wg ICD-10 (choroba Parkinsona) i ewentualnie adnotację „Poradnia Leczenia Choroby Parkinsona”. Pacjentów pierwszorazowych przyjmujemy w każdą środę w godz. 8:00 – 10:00.

lek. Mirosław Brodowski, specjalista neurolog będzie konsultował pacjentów z chorobą Parkinsona