Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

Odwiedziny

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją epidemiologiczną, w trosce o zdrowie hospitalizowanych pacjentów, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2023 poz. 1675), podjęto decyzję o ograniczeniu odwiedzin pacjentów w:

  • Oddziale Chorób Wewnętrznych,
  • Oddziale Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych,
  • Oddziale Reumatologii i Chorób Wewnętrznych,

od dnia 7 listopada 2023 r. aż do odwołania.

We wskazanych Oddziałach odwiedziny mogą odbywać się codziennie w godzinach 13:00-17:00. Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo tylko 1 osoba. W szczególnych sytuacjach, na podstawie zgody Ordynatora/Lekarza kierującego oddziałem lub Lekarza dyżurnego dopuszcza się umożliwienie odwiedzin Pacjenta przez 2 osoby jednocześnie.

Mając na uwadze dobrostan zdrowotny naszych Pacjentów, rekomendujemy aby wszystkie Osoby odwiedzające stosowały na terenie Szpitala jednorazowe maseczki zasłaniające nos i usta.