Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII, DIABETOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

KADRA:

Ordynator Oddziału

dr n. med. Tomasz Tomkalski specjalista chorób wewnętrznych, specjalista endokrynolog

 

Pielęgniarka Oddziałowa 

mgr piel. Halina Szczykutowicz specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

 

Zastępca Ordynatora

dr n. med. Alina Zając-Wróblewska specjalista chorób wewnętrznych, specjalista endokrynolog

Konsultant dr n. med. Jerzy Pacholski specjalista chorób wewnętrznych, specjalista endokrynolog

 

KONTAKT

Sekretariat oddziału

tel. 71 306 47 85

 

Lekarze:

lek. med. Małgorzata Chmura specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetolog

lek. Renata Niezgoda-Pawłowska specjalista chorób wewnętrznych, specjalista endokrynolog

dr n. med. Marta Siomkajło specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z endokrynologii

Lekarze rezydenci:

lek. Karolina Łuczak - lek. rezydent w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

lek. Malwina Obajtek - lek. rezydent w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

lek. Eliza Skowrońska - lek. rezydent w trakcie specjalizacji z endokrynologii

Zespół pielęgniarski stanowi 13 doświadczonych pielęgniarek ze specjalizacjami w zakresie pielęgniarstwa zachowawczego oraz diabetologicznego.

Personel pomocniczy stanowią dwie opiekunki medyczne.

 

Oddział dysponuje 30 łóżkami. Wszystkie sale chorych są 2 lub 3 osobowe. Wyposażone są w pełny węzeł sanitarny i telewizor oraz dostęp do internetu.

Oddział posiada własną Pracownię Ultrasonografii Biopsji Cienkoigłowej.Profil Oddziału

W oddziale prowadzi się diagnostykę i leczenie chorób w zakresie endokrynologii, diabetologii m.in.

 • diagnostyka chorób tarczycy i leczenie jodem promieniotwórczym łagodnych chorób tarczycy,

 • ultrasonografia tarczycy i biopsja cienkoigłowa tarczycy pod kontrolą usg,

 • diagnostyka i leczenie otyłości oraz pozostałych zaburzeń metabolicznych, w tym wstępna kwalifikacja do leczenia operacyjnego otyłości – Oddział ściśle współpracuje z Ośrodkiem Bariatrii,

 • diagnostyka i leczenie innych zaburzeń endokrynnych, w tym chorób przysadki mózgowej, nadnerczy, przytarczyc i gonad,

 • diagnostyka i leczenie zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej, w tym nadczynności przytarczyc i osteoporozy. Wykonujemy diagnostykę lokalizacyjną w przypadku nadczynności przytarczyc, w tym biopsję cienkoigłową przytarczyc z oznaczeniem parathormonu w popłuczynach, także diagnostykę obrazową rozszerzoną m. in. o scyntygrafię przytarczyc (w ramach Zakładu Medycyny Nuklearnej),

 • diagnostyka i leczenie cukrzycy (wdrażanie i korygowanie leczenia cukrzycy, rozpoczynanie insulinoterapii, leczenie powikłań).

Prowadzimy edukację diabetologiczną, w skład której wchodzą :

 • nauka technik samodzielnej, systematycznej obserwacji (mierzenie stężenia glukozy we krwi, oznaczenie ciał ketonowych) oraz postępowania w sytuacjach wymagających interwencji,

 • nauka technik podawania insuliny (czynniki wpływające na tempo absorpcji insuliny, miejsca podawania insuliny, zapobieganie lipodystrofii poinsulinowej),

 • wiadomości dotyczące rozpoznawania i leczenia powikłań ostrych (hipoglikemia, hiperglikemia) oraz przewlekłych (m. in. stopy cukrzycowej) oraz sposobów zapobiegania powikłaniom,

 • wiadomości na temat zdrowego odżywiania się i jego roli w leczeniu w cukrzycy,

 • wiadomości o wpływie aktywności fizycznej na regulację stężenia glukozy we krwi.

Oddział posiada akredytację do prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych oraz staży cząstkowych w ramach specjalizacji z Endokrynologii i z Chorób Wewnętrznych oraz modułu internistycznego.

Diagnostyka nadnerczy:

Przed zgłoszeniem się do Oddziału z powodu zaburzeń funkcji nadnerczy lub nadciśnienia tętniczego (szczególnie w przypadku podejrzenia hiperaldosteronizmu) prosimy dostosować się do poniższych zaleceń:

Pod kierunkiem lekarza kierującego:

 • wyrównać niedobory potasu,

 • jeśli to możliwe należy odstawić co najmniej na 6 tygodni przed terminem przyjęcia do szpitala leki: spironolakton, epleneron, amiloryd, triamteren, lukrecję,

 • jeśli to możliwe należy odstawić co najmniej na 4 tygodnie przed terminem przyjęcia do szpitala leki: inhibitory konwertazy angiotensyny, sartany,inhibitory reniny, antagonistów wapnia, beta-adrenolityki, alfa-2 adrenomimetyki,

 • do leczenia nadciśnienia tętniczego w tym okresie należy stosować leki hipotensyjne o jak najmniejszym wpływie na układ renina-angiotensyna-aldosteron-werapamil np. werapamil i/lub doksazosynę.

Przez trzy doby przed zgłoszeniem się do Oddziału należy stosować dietę:

 • bez bananów, czekolady, ciastek, mocnej kawy także bezkofeinowej, herbaty, wanilii, pomarańczy i innych owoców cytrusowych, śliwek, ananasów, orzechów;

 • należy również zminimalizować stres emocjonalny oraz intensywny wysiłek fizyczny przed i w trakcie zbiórki moczu.

W miarę możliwości należy odstawić niżej wymienione leki w porozumieniu z lekarzem prowadzącym lub lekarzem POZ: paracetamol, aminofilina, amfetamina, środki hamujące łaknienie, klonidyna, dexamethazon, leki moczopędne, adrenalina, imipramina, lit, metyldopa inhibitory MAO, nitrogliceryna, propafenon, salicylany, rezerpina, trójcykliczne leki przecidepresyjne, leki rozszerzające naczynia.

 

 

Kwalifikacja do leczenia chorób tarczycy jodem promieniotwórczym:

Przed zgłoszeniem się do Oddziału z tego powodu prosimy dostosować się do poniższych zaleceń:

 • na 7 do 14 dni przed przyjęciem do szpitala należy odstawić leki hamujące funkcję tarczycy tj. Thyrozol, Metizol lub Thyrosan (propylothiouracyl), preparaty L-Tyroksyny, oraz preparaty zawierające biotynę,

 • na trzy miesiące przed przyjęciem do szpitala należy unikać wykonywania badań kontrastowych zawierający jod oraz wszelkich leków (np. amiodaron) lub preparatów zawierających jod,

 • panie w wieku prokreacyjnym prosimy o zgłoszenie się do przyjęcia do Oddziału z aktualnym testem ciążowym.