Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

ODDZIAŁ REHABILITACJI

KADRA

Dr. n. med. Paweł Kornafel

ORDYNATOR
dr n. med. Paweł Kornafel

ZASTĘPCA ORDYNATORA
lek. Kinga Kolmas-Maślak

Lic. Sylwia Hercuń

Pielęgniarka Oddziałowa
lic. Sylwia Hercuń

KONTAKT

Sekretariat Oddziału

tel. 71 306 48 11

 

Oddział dysponuje 31 łóżkami.


W ramach stacjonarnej rehabilitacji neurologicznej oferuje:

  • kinezyterapię (ćwiczenia indywidualne z wykorzystaniem nowoczesnych metod neurofizjologicznych),

  • fizjoterapię(elektrolecznictwo, laseroterapia, leczenie polem magnetycznym, ultradźwiękami, światłolecznictwo, krioterapia miejscowa),

  • masaż leczniczy,

  • terapię neurologopedyczną, neuropsychologiczną i zajęciową,

  • indywidualny dobór zaopatrzenia ortopedycznego.

 


Oddział specjalizuje się w rehabilitacji wczesnej osób ze znacznymi deficytami neurologicznymi, takimi jak głębokie niedowłady we wczesnych fazach udaru mózgu, ze współistniejącymi zaburzeniami mowy i innych funkcji poznawczych, pamięci, uwagi i koncentracji). Wskazaniem do rehabilitacji, są m.in.: porażenia i niedowłady będące skutkiem udarów mózgu, zmian zapalnych ośrodkowego układu nerwowego (OUN), chorób demielinizacyjnych, uszkodzenia obwodowego układu nerwowego, stany pourazowe OUN, usprawnianie chorych po operacjach neurochirurgicznych.