Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

ODDZIAŁ REHABILITACJI

KADRA:

ORDYNATOR

dr n. med. Paweł Kornafel

 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

lic. Sylwia Hercuń

 

KONTAKT

Sekretariat Oddziału

tel. 71 306 48 11

 

Oddział posiada 31 łóżek.

W oddziale prowadzi się stacjonarną rehabilitację neurologiczną.

  • kinezyterapia (ćwiczenia indywidualne z wykorzystaniem nowoczesnych metod neurofizjologicznych),

  • fizjoterapia (elektrolecznictwo, laseroterapia, leczenie polem magnetycznym, ultradźwiękami, światłolecznictwo, krioterapia miejscowa),

  • masaż leczniczy,

  • terapia neurologopedyczna, neuropsychologiczna i zajęciowa,

  • indywidualny dobór zaopatrzenia ortopedycznego.

Oddział specjalizuje się w rehabilitacji wczesnej osób ze znacznymi deficytami neurologicznymi (głębokie niedowłady we wczesnych fazach udaru mózgu, ze współistniejącymi zaburzeniami mowy i innych funkcji poznawczych, pamięci, uwagi i koncentracji). Wskazaniem do rehabilitacji są następujące stany: porażenia i niedowłady będące skutkiem udarów mózgu, zmian zapalnych ośrodkowego układu nerwowego (OUN), chorób demielinizacyjnych, uszkodzenia obwodowego układu nerwowego, stany pourazowe OUN, usprawnianie chorych po operacjach neurochirurgicznych.