Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

ODDZIAŁ REUMATOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH


KADRA

 

Dr. n. med. Katarzyna Gruszecka

ORDYNATOR
dr n. med. Katarzyna Gruszecka

ZASTĘPCA ORDYNATORA
lek. Anna Golec

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr Dorota Ropek

 
KONTAKT
 
Sekretariat oddziału

III piętro pokój 3006
Aleksandra Pudłowska –tel. 71 306 47 65

adres email: reumatologia@szpital-marciniak.wroclaw.pl

 
Dyżurki lekarskie
nr tel. 71 /306 47 64, 71 /306 47 63
 
 
Lada pielęgniarska
nr tel. 71/ 306 47 66
 

 

 

Oddział Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, funkcjonujący na III od września 2015 roku, dysponuje 13 Salami Chorych oraz Salą Intensywnego Nadzoru, oferując łącznie 29 miejsc. Każda z 2-3 osobowych Sal Chorych posiada elektrycznie sterowane łóżka, telewizor, zamykane szafki i oddzielną łazienkę (2 z nich są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych). Dodatkowo pacjenci mają dostęp do Sali Telewizyjnej oraz kuchenki oddziałowej.

Na terenie Szpitala dostępna jest kaplica szpitalna, bufet, kiosk oraz automaty z napojami i przekąskami.

 


W ramach naszej działalności prowadzimy:

 • leczenie schorzeń reumatologicznych z kręgu układowych chorób tkanki łącznej (w tym reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy, twardzina układowa, zespół Sjögrena, zespół antyfosfolipidowy, zapalenie wielomięśniowe i skórnomięśniowe, mieszana układowa choroba tkanki łącznej, zespoły nakładania, polimialgia reumatyczna, rumień guzowaty, ch. Stilla), układowych zapaleń naczyń, krystalopatii, spondyloartropatii seronegatywnych (łuszczycowe zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, reaktywne zapalenie stawów, spondyloartropatia w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit, z. SAPHO), infekcyjnych chorób stawów oraz osteoporozy

 •  leczenie w Ramach Programów Lekowych NFZ (biologicznymi lekami modyfikującymi przebieg choroby - adalimumab, certolizumab pegol, etanercept, tocilizumab i infliksymab):
  B.33. Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
  B.36. Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa
  B.82. Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyolartropatii osiowej bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK
  B.75. Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA)
 •  planowanie oraz prowadzenie ciąży pacjentek z chorobami autoimmunologicznymi

 •  diagnostykę nieinwazyjną – badanie kapilaroskopowe, ultrasonograficzne, RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, scyntygrafia, densytometria kości, badania endoskopowe oraz elektrofizjologiczne

 •  diagnostykę inwazyjną (badanie płynu stawowego i struktur okołostawowych drogą punkcji diagnostycznej wspomaganej warunkowo ultrasonografią, badanie histopatologiczne ślinianek wargowych, węzłów chłonnych, wycinków skórno – mięśniowych)

 •  terapeutyczne procedury inwazyjne (ewakuacja płynu stawowego, podawanie leków do jamy stawu lub/i struktur okołostawowych warunkowo wspomaganych ultrasonografią)

 •  szkolenia specjalizacyjne oraz staże cząstkowe w ramach specjalizacji z Reumatologii, Chorób Wewnętrznych oraz modułu internistycznego

 


Terminy przyjęć do Oddziału Reumatologii i Chorób Wewnętrznych wyznaczane, są wyłącznie po wcześniejszym porozumieniu telefonicznym z sekretariatem Oddziału, pod nr tel. 71-306-47-65.

W dniu wyznaczania terminu należy posiadać skierowanie lekarskie do Oddziału Reumatologii oraz dokumentację medyczną potwierdzającą konieczność hospitalizacji (wypisy ze szpitali, wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych).
Przy przyjęciu prosimy o zgłoszenie się do Planowej Izby Przyjęć (przy SOR) w godzinach porannych 7:00 – 9:00 oraz pozostawanie na czczo (za wyjątkiem pacjentów z cukrzycą, kobiet w ciąży oraz chorych w wieku podeszłym). Należy posiadać dokument tożsamości, dotychczasową dokumentację medyczną (wypisy ze szpitali, wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych) oraz stosowane przewlekle leki. Lista niezbędnych przyborów osobistych jest dostępna pod adresem: http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/p,76,przyjecie-do-szpitala

Prosimy o pozostawianie cennych przedmiotów w domu lub w Depozycie Szpitala.

Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela osobom upoważnionym przez chorego ordynator oddziału, lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny. Pielęgniarki udzielają informacji wyłącznie dotyczących opieki pielęgniarskiej.

Nie udziela się telefonicznie informacji o stanie zdrowia pacjenta, za wyjątkiem przypadków indywidualnie uzgodnionych z personelem oddziału.

 

BADANIA KAPILAROSKOPOWE

 • Jest to nieinwazyjne badanie umożliwiające ocenę mikrokrążenia za pomocą metod mikroskopowych.

 • Dysponujemy kapilaroskopem konwencjonalnym oraz wideokapilaroskopem.

 • Przygotowanie do badania: przynajmniej 4 tygodnie wcześniej należy zaprzestać wykonywania zabiegu manicure oraz jakichkolwiek ingerencji w obrębie wałów i płytek paznokciowych. 20 minut przed wykonaniem badania należy przebywać w temperaturze 20 - 22 stopnie Celsjusza, dlatego zalecamy wcześniejsze przybycie na miejsce.

 • W Oddziale wykonywane są także badania dla pacjentów kierowanych przez placówki mające podpisaną umowę ze Szpitalem – informacja telefoniczna pod nr tel. 71 306 4765.