Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

KADRA

Dr. n. med. Paweł Ostasiewicz

Lekarz Kierujący Oddziałem
dr n. med. Paweł Ostasiewicz

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem
lek. Daria Jurkiewicz

Mgr. Michał Dominiczak 

Pielęgniarz Oddziałowy
mgr Michał Dominiczak

 

Oddział posiada 21 łóżek w tym 11 łóżek wzmożonego nadzoru w obszarze intensywnej opieki medycznej.


W Oddziale prowadzi się wstępną diagnostykę, podejmuje leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, w szczególności w razie wypadku, urazu, zatrucia u dorosłych i dzieci. W oddziale funkcjonują zespoły zadaniowe:

  • udarowy,

  • urazowy z salami drobnych zabiegów chirurgicznych i opatrunków gipsowych,

  • kardiologiczny,

  • resuscytacyjny,

  • toksykologiczny.

Oddział posiada samodzielny zadaszony podjazd dla ambulansów ratunkowych oraz lądowisko dla helikopterów ratunkowych.