Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

KADRA:

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

lek. Joanna Tlałka - specjalista medycyny ratunkowej

 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

Felicja Wyrembek

 

Oddział posiada 21 łóżek w tym 11 łóżek wzmożonego nadzoru w obszarze intensywnej opieki medycznej.

W Oddziale prowadzi się wstępną diagnostykę, podejmuje leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, w szczególności w razie wypadku, urazu, zatrucia u dorosłych i dzieci. W oddziale funkcjonują zespoły zadaniowe:

  • udarowy,

  • urazowy z salami drobnych zabiegów chirurgicznych i opatrunków gipsowych

  • kardiologiczny,

  • resuscytacyjny,

  • toksykologiczny.

Oddział posiada samodzielny zadaszony podjazd dla ambulansów ratunkowych oraz lądowisko dla helikopterów ratunkowych.

 

Autor: Joanna Dolecka