Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

Zakład Medycyny Nuklearnej

Jak do nas trafić?

Informacje o zakładzie

Informacje dla pacjentów

Posiadana aparatura

Typy badań

 


 Jak do nas trafić?

Zakład Medycyny Nuklearnej (ZMN) zlokalizowany jest w przyziemiu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu (poziom B) zejście schodami (od strony parkingu) koło SOR.

 

 

DOJŚCIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

GŁÓWNYM WEJŚCIEM DO SZPITALA, ZJECHAĆ WINDĄ A i B LUB K NA POZIOM -1

I KIEROWAĆ SIĘ PO TABLICACH INFORMACYJNYCH DO ZAKŁADU MEDYCYNY NUKLEARNEJ.

 


Informacje o zakładzie

p.o. Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej

mgr. Sylwia Wiśniewska-Kubka

Specjalista Fizyki Medycznej / Inspektor Ochrony Radiologicznej

Personel Zakładu:

dr n. med. Piotr Janczak

specjalista medycyny nuklearnej, endokrynologii i chorób wewnętrznych

dr n. med. Eliza Kubicka - specjalista medycyny nuklearnej, endokrynologii i chorób wewnętrznych

dr n. med. Joanna Syrycka - specjalista medycyny nuklearnej, specjalista chorób wewnętrznych

dr n. med. Alicja Filus - specjalista medycyny nuklearnej, endokrynologii i chorób wewnętrznych

Starsza Pielęgniarka – Celina Teodorowicz

Starsza Pielęgniarka – Sylwia Cecot

Starszy technik elektroradiologii – Aldona Słomka

Technik elektroradiolog – Krzysztof Wojtczak

Technik elektroradiolog - Kuba Chadryś

 

 

Zakład Medycyny Nuklearnej czynny:

od poniedziałku do piątku 7.25-15.00

 

Rejestracja

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 11:00 do 14:00

Kontakt/Rejestracja: 71 306 41 37

email: medycyna.nuklearna@szpital-marciniak.wroclaw.pl

 

Zakład Medycyny Nuklearnej ma umowę z NFZ.
Skierowanie (refundowane przez NFZ) powinno zawierać:

 • poprawny kod zakładu (7950) pracownia lub zakład medycyny nuklearnej,
 • dane pacjenta,
 • czterocyfrowy kod dostępu,
 • nazwę jednostki kierującej na badanie zawierającą NIP, REGON oraz numer umowy z NFZ,
 • rodzaj badania,
 • cel badania,
 • rozpoznanie,
 • dane identyfikujące lekarza kierującego na badanie wraz z numerem prawa wykonywania zawodu.

 

Od 8 stycznia 2021 r. skierowania są wystawiane w postaci elektronicznej

Przykład poprawnie wystawionego skierowania

 

Na podstawie Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (tekst jednolity - Dz. U z 2029 r. poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284) Art. 32c. 1 informujemy, że stosowanie źródeł promieniotwórczych oraz źródeł promieniowania jonizującego na terenie Zakładu Medycyny Nuklearnej Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej ul. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław - nie wpływa na pogorszenie stanu środowiska naturalnego. Poziom zmierzonych dawek promieniowania na zewnątrz obiektu jest na poziomie tła naturalnego promieniowania

 


Informacje dla pacjentów

 

 1. Po otrzymaniu skierowania proszę zasięgnąć informacji na temat właściwego przygotowania do badania w naszej rejestracji tel. (71) 306 41 37 i postarać się zastosować do zaleceń.

 2. Prosimy o skonsultowanie z lekarzem prowadzącym naszych zaleceń, zwłaszcza tych dotyczących ewentualnego odstawienia leków!

 3. Bezwzględnym przeciwwskazaniem wykonywania badań izotopowych jest ciąża pacjentki. Jeśli nie masz pewności, czy nie jesteś w ciąży - odłóż badanie na później. Kobietom w wieku rozrodczym zaleca się wykonywanie badań w pierwszej połowie cyklu miesięcznego, kiedy prawdopodobieństwo ciąży jest minimalne. Nie powinno się także wykonywać badań tego typu u kobiet karmiących piersią - nie jest to jednak przeciwwskazanie bezwzględne.

 4. Prosimy o przychodzenie na badania punktualnie w wyznaczonym terminie, ponieważ Państwa spóźnienie przesuwa w czasie badania dalszych osób, powodując przedłużenie ich oczekiwania.

 5. Pacjentom w dniu badania nie powinny towarzyszyć małe dzieci i kobiety w ciąży.

 6. W dzień badania proszę przynieść ze sobą skierowanie na badanie i dowód osobisty.

 7. Prosimy o przyniesienie ze sobą wyników wcześniejszych badań, które mogą być przydatne naszym lekarzom w analizie scyntygramów (dostarczone wyniki zwracamy wraz z wynikiem i opisem naszego badania).

 8. Po zakończeniu badania należy zapewnić sobie możliwość przyjęcia dużej ilości płynów w celu przyśpieszenia wydalania preparatu izotopowego z organizmu.

 9. Po badaniu izotopowym należy ograniczyć kontakt z dziećmi i kobietami w ciąży (zarówno w domu jak i w środkach transportu publicznego) - dotyczy to szczególnie badań wykonywanych izotopem jodu.

 10. Jeśli z jakiegokolwiek powodu chory nie będzie mógł przybyć na badanie w określonym terminie, lub jeśli spodziewane jest spóźnienie należy natychmiast powiadomić o tym fakcie Zakład!

 11. Odbiór wyników badań do 14 dni w Rejestracji Zakładu Medycyny Nuklearnej, na podstawie okazania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Możliwe jest upoważnienie do odbioru wyniku innej osoby.

 

Informacje o przygotowaniu do badań:

 1. Scyntygrafia kości
 2. Scyntygrafia statyczna nerek
 3. Scyntygrafia dynamiczna nerek
 4. Scyntygrafia przytarczyc
 5. Scyntygrafia tarczycy jodem I131
 6. Scyntygrafia prefuzyjna płuc
 7. Scyntygrafia SRS tektrotyd
 8. Scyntygrafia tarczycy Tc99m

 


Posiadana aparatura

 • Skaner SPECT/CT: Optima NM/CT 640 GE Medical Systems (link)  Skaner składający się z dwugłowicowej gamma kamery SPECT zintegrowanej z tomografem CT i wspólnym stołem pacjenta. Wyposażona w kolimatory: LEHR i HEGP.

 • Gamma kamera: NUCLINE TH-33 (link)  Cyfrowa gammakamera o wysokiej rozdzielczości, model Nucline TH- 22/33 o małym polu widzenia. Nucline TH jest przeznaczona do statycznego i dynamicznego obrazowania tarczycy, serca i mniejszych narządów. Wyposażona w kolimatory: LEHR i HEGP.

 • USG Aloka
  Do badań tarczycy. • Komora Laminarna: SF 1/10+20-10 Tema Sinergie s.p.A (link)  Komora SAFEFLOW 1/10+20-10 zapewnia możliwość przechowywania, pomiaru i pracy ze źródłami promieniotwórczymi oraz radiofarmaceutykami, a także usuwania odpadów.

 • Miernik Aktywności: Atomlab 500 Biodex (link)
  Miernik do pomiaru dawek podawanych pacjentowi.
 • Radiometr RK-100 Polon-Alfa (link)
  Radiometr jest przeznaczony do:
  - pomiaru mocy przestrzennego równoważnika dawki promieniowania X i gamma;
  - pomiaru mocy dawki promieniowania X i gamma;
  - pomiaru dawki i przestrzennego równoważnika dawki promieniowania X i gamma.
 • Miernik Aktywności Curiementor (link)
  Przyrząd pomiarowy, służący do określania aktywności izotopów radioaktywnych.
 • Dyspenser: model u-DDS-A Tema Sinergie s.p.A (link)
  Automatyczny system dozujący przeznaczony jest do automatycznego napełniania strzykawek lub fiolek środkami radiofarmaceutycznymi.
 • Bramka Dozymetryczna: LB 147 Berthold Technologies (link)
  Monitor skażeń rąk, nóg i ubrania.
 • Miernik progowy promieniowania: URAD-PLUS-S/B Canberra (link)
  Przenośny osobisty monitor promieniowania. Po ustawieniu, jest skonfigurowany do wykrywania określonych rodzajów promieniowania.
 • Monitor skażeń radioaktywnych: EKO-C Polon-Ekolab (link)
  Monitor EKO-C jest urządzeniem przenośnym służącym do pomiaru skażeń powierzchni  izotopami beta i gamma promieniotwórczymi oraz do pomiaru mocy dawki promieniowania   
  gamma.

 


Typy badań

Działalność leczniczo-usługowa:

Badania scyntygraficzne wykonywane w ZMN (wymagane skierowanie z poradni specjalistycznej mającej umowę z NFZ !):

 • scyntygrafia tarczycy Tc-99m z ewentualnym wychwytem

 • scyntygrafia tarczycy I-131 z jodochwytnością

 • scyntygrafia kości:
  1. całe ciało
  2. badania planarne
  3. trójfazowa (w stanach zapalnych)
  4. SPECT I SPECT/CT

 • scyntygrafia nerek dynamiczna (renoscyntygrafia) z możliwością wyliczenia GFR:
  1. po captoprilu (diagnostyka nadciśnienia tętniczego)
  2. po furosemidzie

 • scyntygrafia nerek statyczna: planarna i SPECT

 • scyntygrafia przytarczyc: SPECT/CT

 • limfoscyntygrafia

 • limfoscyntygrafia węzła wartowniczego (czerniak, rak sutka)

 • scyntygrafia analogami somatostatynyLeczenie Radioizotopami –(wymagane skierowanie od lekarza specjalisty mającego umowę z NFZ lub lekarza POZ):

 • leczenie I-131 łagodnych chorób tarczycy

Chorzy otoczeni są wszechstronną opieką, diagnozowani i kontrolowani po podaniu radioizotopu.

 

wróć na początek

Autor: Sylwia Wiśniewska-Kubka