Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

Działy

Usługi z zakresu diagnostyki świadczone są przez następujące działy:

 

Dział Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Dział Elektrodiagnostyki

Dział Endoskopii

Dział Rehabilitacji Ambulatoryjnej

 

 

 

 

UWAGA:

Szpital zawiera umowy z jednostkami zewnętrznymi na wykonywanie świadczeń zdrowotnych ww. pracowniach.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela

Dział Rozliczeń i Statystyki Medycznej

Kierownik tel.: 71 306 44 17