Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

Informacja o wpływie na zdrowie ludzi i środowisko

Informacja o wpływie działalności ze źródłami promieniowania jonizującego, wykonywanej przez Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 54-049 Wrocław na zdrowie ludzi i środowisko w 2021 roku

 

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U.2021, poz. 623 z późn. zm./ wg art. 32c pkt.2

 

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej (dalej: Jednostka) prowadził w 2021 roku działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w lokalizacjach: ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 54-049 Wrocław

 

Działalność j/w polegała na:

  • stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące i uruchamianiu pracowni, w których są stosowane te urządzenia;

  • stosowaniu źródeł promieniotwórczych i urachamianiu pracowni, w której źródła te są stosowane; zamierzonym podawaiu substancji promieniotwórczych ludziom w celu medycznej diagnostyki i leczenia;

  • przechowywaniu źródeł promieniotwórczych i przejściowych odpadów promieniotwórczych.


Działalność wykonywana była na podstawie zezwoleń Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki
i Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Jednostka prowadziła kontrolę narażenia na promieniowanie jonizujące:

  • dla pracowników metodą dozymetrii indywidualnej – w okresie od 01.01.2021 r.
    do 31.12.2021r. nie zarejestrowano dawek przekraczających dawki graniczne dla personelu,

  • dla osób z ogółu ludności – pomiary dozymetryczne środowiska oraz pomiary skuteczności osłon stałych i ruchomych wykazały, że nie są przekroczone limity dawek określonych przepisami prawa.


Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz.U. z 2005, poz. 168) oraz znowelizowanej ustawy Prawo atomowe – dopuszczalna roczna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące w 2021 roku wynosiła:

  • dla pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące: 20 mSv na całe ciało i oczy, 500 mSv na dłonie, przedramiona;

  • dla osób z ogółu ludności: 1 mSv na całe ciało, 15 mSv na oczy, 50 mSv na skórę.

 

Z prowadzonych pomiarów dawek indywidualnych oraz pomiarów dozymetrycznych
w środowisku
wynika, że prowadzenie działalności przez Jednostkę, związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, nie miało w 2021 roku negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko.Data aktualizacji: 18.01.2022 r.Autor: Kornela Kukuła