Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Grypa

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się broszury opracowane przez Światową Organizację Zdrowia poświęcone kampanii dotyczącej wiedzy na temat grypy i jej zapobiegania.

 Głównym celem kampanii jest zwracanie uwagi na znaczenia szczepień przeciwko grypie, przede wszystkim wśród osób z grup ryzyka, które obejmują między innymi: osoby starsze, kobiety w ciąży, dzieci, osoby z chorobami współistniejącymi gdzie szczególnie groźne jest wystąpienie poważnych powikłań.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi materiałami.

Grypa może być niebezpieczna dla Ciebie i Twojego nienarodzonego dziecka

Grypa może być niebezpieczna gdy masz ponad 65 lat - zaszczep się!

Grypa może być szczególnie niebezpieczna dla osób z chorobami przewlekłymi - zaszczep się!

Profilaktyka grypy

Chroń przed grypą siebie i swoich pacjentów - zaszczep się!

14 listopada 2017
Czytaj więcej o: Grypa

Zasady korzystania z Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej od dnia 1 października 2017 r.

Zasady korzystania z Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej od dnia 1 października 2017 r. w Dolnośląskim Szpital Specjalistycznym im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej

W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka, Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu informuje, że od dnia 1 października 2017 r. (niedziela) od godz. 8.00 udzielał będzie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

 Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;

  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;

  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia. 

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • warunkach ambulatoryjnych,

  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),

  • telefonicznie.

Kontakt telefoniczny w godzinach pracy Poradni pod numerem: 71 306 42 22.

Fax: 71 306 48 80 - czynny całodobowo.

Świadczenia w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej realizowane będą w Izbie Przyjęć (poziom 0) Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54 – 049 Wrocław.

Od 1 października od godz. 8.00 rano nocną i świąteczną opiekę zdrowotną realizują również poniższe szpitale:

  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu51-124 Wrocław, ul. Kamieńskiego 73 a, tel. 71 32 70 536

  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5, tel. 71 395 76 07

  • Szpital Specjalistyczny im A. Falkiewicza, 52-114 Wrocław ul. Warszawska 2, tel. 71 37 74 116, 71 37 74 117, 71 37 74 118, 71 37 74 119.

Szczegółowe informacje dotyczące nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dostępne są również na stronie DOW NFZ pod adresem https://www.nfz-wroclaw.pl/

1 października 2017
Czytaj więcej o: Zasady korzystania z Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej od dnia 1 października 2017 r.

Bezpośredni kontakt mailowy z rejestracją do poradni

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, iż w Szpitalu im. Marciniaka została uruchomiona możliwość bezpośredniego kontaktu z rejestracją do Specjalistycznej Poradni Przyszpitalnej drogą mailową za pomocą adresu rejestracja@szpital-marciniak.wroclaw.pl. Mamy nadzieję, że przedmiotowa inicjatywa zdecydowanie poprawi jakość realizowanych procesów w naszym szpitalu, w szczególności w zakresie komunikacji z pacjentami. Nadal oczywiście pozostaje możliwość połączenia się telefonicznie z rejestracją (tel. 71 306 42 31, 71 306 42 32, 71 306 42 33 lub 71 306 42 34) lub wizyty osobistej (ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu).

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż rejestracja do poradni odbywa się telefonicznie, osobiście lub za pomocą aplikacji e-rejestracja, a ww. adres mailowy nie służy do umawiania wizyt w poradni a jest kontaktem w pozostałych sprawach.

11 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: Bezpośredni kontakt mailowy z rejestracją do poradni

Ostatnie Pożegnanie

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

dr n. med. Leszka Sokalskiego,

wybitnego lekarza i wieloletniego pracownika naszego Szpitala

 

 

Dr n. med. Leszek Sokalski był zatrudniony w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej od 01.05.1974 r., gdzie przechodził kolejne etapy kariery zawodowej i od 1978 r. pełnił funkcję zastępcy ordynatora Oddziału Kardiologicznego.

Uzyskał specjalizację II stopnia z chorób wewnętrznych w 1975 roku i specjalizację II stopnia z kardiologii w 1980 roku oraz tytuł naukowy doktora nauk medycznych w 1978 roku.

Dr n. med. Leszek Sokalski miał duży wkład w rozwój kardiologii na Dolnym Śląsku. W latach 70-tych tworzył Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej. Od początku swojej kariery zawodowej z dużym zaangażowaniem wdrażał w tutejszym Szpitalu nowoczesne metody diagnostyczne i intensywnej terapii kardiologicznej w tym monitorowanie hemodynamiczne, kontrpulsację wewnątrzaortalną.

Dr n. med. Leszek Sokalski należał do pionierów na terenie Dolnego Śląska w zakresie kardiologii inwazyjnej. Od lat 70-tych wykonywał, jako jeden z pierwszych na Dolnym Śląsku zabiegi angioplastyki naczyń wieńcowych na bazie Kliniki Chirurgii Serca we Wrocławiu.

W latach 80-tych, jako jeden z pierwszych we Wrocławiu wdrażał badania elektrofizjologiczne i organizował Pracownię Wszczepiania Stymulatorów Serca. Pracownia ta była drugim ośrodkiem na terenie Dolnego Śląska i wszczepiono w niej ponad 4 tysiące stymulatorów serca. Dzięki Jego wysiłkom wprowadzono nowoczesne metody terapii, jak terapia resynchronizująca i wszczepianie kardiowerterów - defibrylatorów, co przyczyniło się do podwyższenia poziomu świadczonych usług.

Do znaczących osiągnięć dr n. med. Leszka Sokalskiego należy zaliczyć zorganizowanie pracowni angiokardiografii w tut. Szpitalu w 2000 r. i współudział w organizowaniu dyżurów hemodynamicznych dla ostrych zespołów wieńcowych na terenie Dolnego Śląska.

Dr n. med. Leszek Sokalski wykształcił kadrę kardiologów interwencyjnych oraz wyszkolił lekarzy w zakresie intensywnej terapii kardiologicznej, czynnie kształcił również kadrę pielęgniarską w zakresie intensywnej terapii kardiologicznej.

Prowadził również aktywną działalność publiczną. Od 1979 r. był członkiem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”. W latach 1999-2002 r. był dyrektorem Wydziału Zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim. W latach 2000-2002 r. pełnił funkcję Wojewódzkiego Konsultanta ds. Kardiologii Województwa Dolnośląskiego.

Wybitne zasługi, które dr n. med. Leszek Sokalski włożył w rozwój ochrony zdrowia, a zwłaszcza kardiologii na Dolnym Śląsku znalazły odzwierciedlenie w odznaczeniu Złotym Krzyżem Zasługi 14.12.2010 r. 

Dr n. med. Leszek Sokalski czynnie uczestniczył w konsultowaniu projektu nowego Szpitala i miał znaczący wpływ na obecny kształt i wyposażenie Oddziału Kardiologii.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia Rodzinie i Bliskim

w imieniu pracowników Szpitala im. Marciniaka

w szczególności pracowników Oddziału Kardiologii

składa

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 29 lipca 2017 r. o godzinie 12:00 w Kaplicy Cmentarza Komunalnego przy ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu.

27 lipca 2017
Czytaj więcej o: Ostatnie Pożegnanie

Podziękowania Kapelanowi Szpitalnemu

Podziękowania dla Kapłana Szpitalnego Przemysława Vogt za wkład w pracę przy projektowaniu i budowie Kaplicy Szpitalnej oraz za zaangażowanie w codzienne wykonywanie posługi kapłańskiej (pobierz)

3 lipca 2017
Czytaj więcej o: Podziękowania Kapelanowi Szpitalnemu