Przyjęcie do szpitala

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Pacjent może zostać przyjęty na leczenie do szpitala w dwóch trybach:

 • nagłym - bez skierowania
 • planowym - ze skierowaniem

Skierowanie do szpitala ma prawo wystawić lekarz, lekarz dentysta lub felczer.

WYKAZ DOKUMENTÓW I RZECZY OSOBISTYCH NIEZBĘDNYCH PACJENTOWI PRZY PRZYJĘCIU PLANOWYM DO SZPITALA

Wykaz niezbędnych dokumentów

 1. skierowanie do szpitala,
 2. dokument tożsamości z numerem PESEL,
 3. karty informacyjne z poprzednich pobytów szpitalnych - jeżeli pacjent posiada,
 4. inne: adres i telefon najbliższej rodziny/opiekuna sprawującej opiekę nad pacjentem.

Wykaz niezbędnych przyborów osobistych

 1. podstawowe przybory higieny osobistej,
 2. przybory toaletowe,
 3. ręcznik,
 4. piżamę
 5. kapcie
 6. leki stosowane przewlekle nie związane z obecnym pobytem w szpitalu (szpital zapewnia bezpłatne leki i wyroby medyczne konieczne do wykonania obecnego świadczenia),


Wymienione rzeczy powinny być zapakowane do podręcznej małej torby lub reklamówki, która powinna zmieścić się w szafce  przy łóżku pacjenta.

Skierowanie nie jest wymagane do PORADNI SPECJALISTYCZNYCH :

 • ginekologa i położnika,
 • dentysty,
 • wenerologa,
 • onkologa,
 • psychiatry.

Skierowanie nie jest również wymagane od osób:

 • chorych na gruźlicę,
 • zakażonych wirusem HIV,
 • dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów,
 • dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 • dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Uwaga

Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela ordynator oddziału, lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny. Pielęgniarki udzielają informacji wyłącznie dotyczących opieki pielęgniarskiej.

Nie udziela się telefonicznie informacji o stanie zdrowia pacjenta, za wyjątkiem przypadków uzgodnionych z personelem oddziału.

Pracownik Socjalny

Przyjmuje zgłoszenia pacjentów nie mających zapewnionej opieki poszpitalnej ze strony rodziny oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Godziny przyjęć:

 • w dni robocze od 0800 do 1200, pokój 2916 (II piętro) tel. 663 898 896

W Szpitalu znajduje się:

 • punkt małej gastronomii Bc Cafe - czynne od pon. do nie. 0800 - 1800 (parter),
 • pomieszczenia w Oddziałach pełniące funkcję kuchenek oddziałowych. Podczas korzystania z urządzeń kuchennych pacjenci zobowiązani są do posiadania własnych naczyń oraz środków niezbędnych do utrzymania ich w czystości.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-22
Data publikacji:2015-04-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:55056