Utworzenie centrum urazowego dla dzieci poprzez doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
14 lutego 2018

POIS.09.01.00-00-0121/16

 

Celem głównym projektu jest wzmocnienie infrastruktury ochrony zdrowia w celu obniżenia wysokiej śmiertelności i kalectwa pourazowego wśród dzieci i młodzieży, w szczególności na terenie województwa dolnośląskiego oraz podniesienie jakości i dostępności do badań medycznych w zakresie ratownictwa medycznego skierowanego w szczególności do dzieci i młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego.

Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do intensyfikacji rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez poprawę jakości usług medycznych na terenie nie tylko powiatu m. Wrocław i powiatu wrocławskiego, ale także - z uwagi na swoje strategiczne znaczenie w regionie - całego województwa dolnośląskiego. Ponadto wpłynie pozytywnie na wzmocnienie infrastruktury medycznej w zakresie ratownictwa medycznego na wspomnianym obszarze. Oznacza to, że mieszkańcy tego regionu, jak i osoby tymczasowo na nim przebywające, w nagłych zdarzeniach zagrażających ich zdrowiu i życiu, będą miały do dyspozycji wyższej jakości usługi i świadczenia szpitalne z zakresu ratownictwa medycznego, co w szczególności dotyczy osób, które nie ukończyły 18. roku życia (a więc dzieci i najmłodszej młodzieży). Realizacja inwestycji stworzy ponadto warunki do:

  • ograniczenia regionalnych dysproporcji w infrastrukturze zdrowotnej (w szczególności w odniesieniu do osób, które nie ukończyły 18. roku życia),
  • poprawy jakości i dostępności do systemu ratownictwa medycznego,
  • budowy ogólnokrajowej sieci centrów urazowych dla dzieci,
  • wzrostu poczucia bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców regionu,
  • podniesienia jakości i szybkości świadczonych usług diagnostycznych.

 

wartość projektu 1 849 006, 00 zł

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% - 1 571 655, 10 zł 

udział własny Beneficjenta 15% - 277 350,90 zł

 

Termin realizacji: 01.01.2014 – 31.03.2018

 

W ramach projektu zostanie nabyty sprzęt medyczny wg poniższego zestawienia:

- SCANER INFRANED

- APARAT USG DEDYKOWANY DO KANIULACJI ŻYŁ OBWODOWYCH I CENTRALNYCH

- ANALIZATOR PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH

- KOMORA HIPERBARYCZNA

 

adres portalu: www.mapadotacji.gov.pl

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIŚ 2014-2020

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-02-14
Data publikacji:2018-02-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1082