Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Biuletyn Informacji Publicznej

Ograniczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez wsparcie podmiotów leczniczych w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

RPDS.09.03.00-02-0002/21

Komunikat

o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

pn.: „Ograniczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez wsparcie podmiotów leczniczych w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2”

(Projekt Nr RPDS.09.03.00-02-0002/21)

 

Na podstawie art. 33 ust. 4 a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej

wraz z Dolnośląskim Centrum Medycznym DOLMED S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-674) przy ul. Legnickiej 40 oraz Partnerami uczestniczy w Projekcie Nr RPDS.09.03.00-02-0002/21, pn.: „Ograniczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez wsparcie podmiotów leczniczych w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2”.

Termin rozpoczęcia Projektu to 1 czerwca 2021 r.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działanie: 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych w trybie nadzwyczajnym, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 986), w ramach naboru nr RPDS.09.03.00-IP.02-02-423/21; typ projektu 9.3.C - realizacja projektów z zakresu walki z COVID-19, tj. w ograniczaniu, przeciwdziałaniu i zapobieganiu skutkom choroby.

Uzasadnienie przystąpienia do realizacji Projektu:

przystępując do realizacji Projektu Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej otrzyma wsparcie finansowe na zakup środków ochrony indywidualnej i niezbędnego sprzętu w ograniczeniu, przeciwdziałaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

Autor: Joanna Wróblewska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-07-13 12:52:47przez: Joanna Wróblewska
Opublikowano:2021-07-13 00:00:00przez: Paweł Czop
Podmiot udostępniający: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Odwiedziny:2908

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.