Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Witamy w serwisie internetowym www.szpital-marciniak.wroclaw.pl należącym do Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej (dalej zwanego Szpitalem). Prezentowana przez nas Polityka Prywatności ma na celu przedstawienie przez nas zasad przetwarzania wszelkich informacji, jakie Użytkownik może nam udostępnić podczas korzystania z tego serwisu. Prosimy o zapoznanie się całą treścią Polityki Prywatności przed skorzystaniem z usług naszej witryny i podaniem jakichkolwiek danych. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej informuje, że wszelkie dane teleadresowe otrzymywane za pośrednictwem w/w serwisu internetowego będą wykorzystywane wyłącznie przez Szpital w celu zarządzania usługami medycznymi.

Zabezpieczenie danych

Pragniemy Państwa zapewnić, iż dokładamy wszelkich starań, w racjonalnym zakresie, aby zabezpieczyć dane osobowe w trakcie przekazywania ich przez Państwa do naszej witryny oraz aby je ochronić przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem ze strony osób niepowołanych, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Należy pamiętać o tym, że żaden przekaz informacji przez Internet nigdy nie jest w pełni bezpieczny czy wolny od błędów. Wszelkie rozwiązania organizacyjne i techniczne stosowane są w oparciu o przepisy prawa oraz wymagania norm ISO 9001 oraz ISO/IEC 27001. Do przetwarzania danych osobowych upoważnieni są jedynie pracownicy i współpracownicy Szpitala upoważnieni przez Administratora Danych Osobowych.

Logowanie

Korzystanie z witryn internetowych Szpitala oznacza przyjęcie przez Państwa warunków niniejszej Polityki Prywatności. Bezpieczne logowanie zapewnia się tylko przed dostęp do serwisu z adresu www.szpital-marciniak.wroclaw.pl .Połączenie jest zabezpieczone poprzez szyfrowanie protokołem SSL. Zawsze należy się jednak upewnić, czy adres w oknie przeglądarki jest poprawny. W celu bezpieczeństwa przy korzystaniu z usługi E-rejestracji Użytkownik zostaje automatycznie wylogowany po 30 minutach od momentu zalogowania.

Linki do innych witryn internetowych
Serwis internetowy Szpitala może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.

Niepożądane treści
Serwis internetowy Szpitala nie zawiera treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, między innymi nawołującym do dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie oraz orientację seksualną. Serwis nie zawiera również treści pornograficznych, niemoralnych bądź uważanych za nieetyczne.

Dane osobowe
Podane przez Użytkowników dane osobowe przetwarzane są na potrzeby korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego, w szczególności e-rejestracji ale również w celu zarządzania usługami medycznymi. System e-rejestracji umożliwia Użytkownikowi dostęp do wglądu w swoje dane osobowe oraz ich poprawę. Ze względów bezpieczeństwa modyfikacja imienia, nazwiska lub numeru PESEL czy daty urodzenia podanego przez Użytkownika przy rejestracji konta możliwa jest jedynie przez osobisty kontakt z pracownikiem punktu rejestracji do Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej naszego Szpitala.

 Udostępnianie danych podmiotom trzecim:

Nie ujawniamy danych osobowych osobom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba, że obowiązek taki nakładają na nas przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

Numer IP oraz Cookies

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej analizuje logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych i do badań statystycznych. W trakcie poruszania się Państwa po witrynie mogą być gromadzone pewne anonimowe informacje w sposób bierny z Państwa strony (tzn. bez aktywnego dostarczania tych informacji przez Państwa), z użyciem różnych technologii takich jak pliki cookie, znaczniki internetowe lub sygnalizatory www, czy rejestracja marszruty po witrynie (ewidencje logów, logi serwerów oraz dane o kolejności uruchamiania przycisków, tzw. „clickstream data"). Używana przez Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje do niniejszego serwisu niektóre z takich anonimowych danych, np. URL witryny internetowej odwiedzanej przez Państwa poprzednio czy Państwa adres IP oraz wersja przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez Państwa komputer. Niniejsza witryna może również pobierać anonimowe informacje z Państwa komputera za pośrednictwem plików cookie oraz znaczników internetowych („Internet tags") lub sygnalizatorów www. Mogą Państwo ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby ostrzegała Państwa, gdy przesyłany jest plik cookie, bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików, przy czym w tym drugim przypadku niektóre funkcje niniejszej witryny mogą nie działać.

Formularz kontaktowy
Użytkownicy serwisu www.szpital-marciniak.wroclaw.pl mają możliwość kierowania pytań i sugestii pod adres: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl

Dane: Imię, adres mailowy oraz dane, które zawrzesz w treści wiadomości

W tym wypadku Twoje dane mogę przetwarzać możemy przetwarzać w tzw. prawnie uzasadnionym interesie, a mówiąc bardziej prostym językiem w celu odpowiedzi na otrzymaną od Ciebie wiadomość – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Twoje dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od otrzymania od Ciebie wiadomości. Okres przechowywania może zostać wydłużony, jeżeli wiadomość będzie używa jako dowód przy dochodzeniu roszczeń. Odbiorcami Twoich danych będą firmy, które wspierają mnie w zakresie funkcjonowania serwisu m. in. firma hostingowa czy firma oferująca usługę poczty. Podanie danych w tym przypadku jest dobrowolne, jednak bez nich nie będę mógł odpowiedzieć na przesłaną przez Ciebie wiadomość.

Zmiany w polityce ochrony prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-05-28 12:16:42przez:
Opublikowano:2015-05-28 00:00:00przez:
Zmodyfikowano:2022-06-20 13:28przez:
Podmiot udostępniający: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Odwiedziny:6553

Rejestr zmian

  • [2022-06-20 13:28:01]Aktualizacja polityki