Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Biuletyn Informacji Publicznej

Główny Księgowy

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka -Centrum Medycyny Ratunkowej zatrudni:

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Główne zadania pracownika:

 1. Zarządzanie kilkunastoosobowym zespołem.
 2. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
 3. Organizowanie ewidencji księgowej, podatkowej, dotyczącej wynagrodzeń i ubezpieczeń.
 4. Nadzór nad terminowym regulowaniem zobowiązań, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 5. Nadzór nad prawidłową ewidencją majątku Szpitala.
 6. Egzekwowanie należności i dochodzenie roszczeń spornych,
 7. Dokonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie powierzonych obowiązków.
 8. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych.
 9. Współpraca z zewnętrznymi instytucjami i organami podatkowymi.
 10. Sporządzanie sprawozdań finansowych Szpitala zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym przepisami prawa finansów publicznych, prawa bilansowego i podatkowego.

Wymagania:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa skarbowe.
 3. Spełnienie jednego z poniższych warunków:
  • ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości na stanowisku Głównego Księgowego,
  • wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Oferujemy:

 1. Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.
 2. Pracę w nowym obiekcie o wysokim standardzie.
 3. Okazję do rozwoju zawodowego oraz udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje.
 4. Pracę w profesjonalnym zespole i przyjazną atmosferę pracy.
 5. Możliwość korzystania ze świadczeń ZFŚS, w tym z dofinansowania do karnetu sportowego.
 6. Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie.

Oferty (CV i list motywacyjny) zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy składać za pomocą poniższego przycisku "Aplikuj".

Szpital  nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu i zawierają klauzulę - zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław, danych osobowych podanych przez mnie dobrowolnie w celu rekrutacji i ewentualnego dalszego zatrudnienia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)."

Dane zbierane są przez Szpital im. Marciniaka dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Szpital im. Marciniaka zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-04-08 08:12:30przez:
Opublikowano:2022-08-26 00:00:00przez: Marta Bernat
Podmiot udostępniający: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Odwiedziny:5016

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.