ODDZIAŁ KARDIOLOGII

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

Ordynator Oddziału

dr hab. n. med. Joanna Jaroch

 

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Małgorzata Paliwoda

 

Sekretariat Oddziału

tel. 71 306 47 02

 

Oddział posiada 62 łóżka w tym 8 łóżkowy Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej.

W oddziale prowadzi się diagnostykę i leczenie pacjentów w zakresie chorób układu krążenia, chorób wewnętrznych oraz wykonuje zabiegi z zakresu kardiologii interwencyjnej i elektrofizjologii:

  • diagnostyka nieinwazyjna - echokardiografia (dopplerowska, obciążeniowa, i przezprzełykowa), testy wysiłkowe elektrokardiograficzne na bieżni ruchomej, badania metodą Holtera (24 godzinne monitorowanie EKG i ciśnienia krwi),

  • diagnostyka inwazyjna - koronarografia, wentrikulografia, wewnątrznaczyniowa ultrasonografia IVUS, diagnostyka i ablacje RF nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu serca,

  • procedury terapeutyczne – czasowa stymulacja serca i kardiowersja elektryczna,

  • procedury wysokospecjalistyczne - angioplastyka wieńcowa i tętnic szyjnych (balonowa i ze stentem), wszczepianie stymulatorów serca, stymulacja resynchronizująca, wszczepianie kardiowerterów-defibrylatorów ICD, kontrapulsacja wewnątrzaortalna.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-09-08
Data publikacji:2015-09-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:47797