Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Misją szpitala jest zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa zwłaszcza w stanach zagrożenia życia

Sprawdź w jaki sposób dbamy o Twoją prywatność. Przejdź do zakładki Twoje Bezpieczeństwo

Misją szpitala jest zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa zwłaszcza w stanach zagrożenia życia

Sprawdź w jaki sposób dbamy o Twoją prywatność. Przejdź do zakładki Twoje Bezpieczeństwo

ODDZIAŁ KARDIOLOGII

KADRA:

Lekarz kierujący oddziałem:
dr hab. n. med. Joanna Jaroch

Zastępcy lekarza kierującego oddziałem:


dr n. med. Rafał Wyderka,

 


dr n. med. Andrzej Wojszwiłło

Pielęgniarka oddziałowa:
mgr Małgorzata Paliwoda

KONTAKT:

Sekretariat oddziału:
71/306 47 02

Lekarze:
71/ 306 47 32
71/ 306 47 11
71/ 306 47 10

Pielęgniarka oddziałowa:
71/ 306 47 04

Pielęgniarki:
71/ 306 47 22
71/ 306 46 98

Kierownik dyżuru:
71/ 306 47 32

Intensywna Terapia Kardiologiczna
71/ 306 47 27

 

HISTORIA i DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU:

Oddział Kardiologii Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu świętował 50-lecie swojego istnienia w 2018 r.
W ramach naszego oddziału wykonano pierwszą angioplastykę wieńcową na Dolnym Śląsku, wszczepiono pierwszy rozrusznik serca w warunkach oddziału kardiologicznego i uruchomiono pierwszy Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej. Wprowadzono też po raz pierwszy na Dolnym Śląsku metodę Dopplera w badaniach usg serca.

Przez wiele lat oddział był siedzibą konsultanta wojewódzkiego ds kardiologii oraz Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK). Aktualnie współpracujemy zarówno z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu (dr hab. n. med. Joanna Jaroch jest samodzielnym pracownikiem nauki na Wydziale Nauk o Zdrowiu) jak i z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym - w strukturach dolnośląskich (dr hab. n. med. Joanna Jaroch była Przewodniczącą Oddziału w latach 2015-2017 i członkiem Zarządu Oddziału w latach 2011-2019, z kolei dr n. med. Rafał Wyderka jest aktualnie członkiem Zarządu Oddziału) - jak i w strukturach krajowych PTK. Oddział koordynuje pierwsze ogólnopolskie badanie rejestrowe PTK - pacjentów z zawałem serca, bez zmian w tętnicach wieńcowych – POL-MINOCA.

Niezależnie jednak od współpracy naukowej i organizacyjnej z ośrodkami kardiologicznymi na terenie Dolnego Śląska, wiodącą działalnością oddziału jest zapewnienie bezpieczeństwa kardiologicznego dla pacjentów zamieszkałych na dużym terenie Wrocławia, który jest naszym „rejonowym” obszarem operacyjnym i miast ościennych takich jak: Strzelin, Milicz, Oleśnica, Oława, Trzebnica.

Oddział Kardiologiczny obejmuje 62 łóżka, w tym 8 łóżek Pododdziału Intensywnej Terapii Kardiologicznej. Oddział współpracuje ściśle z Oddziałem Intensywnej Terapii Szpitala oraz Działem Radiologii w dziedzinie nowoczesnych technik obrazowania, takich jak tomografia komputerowa serca i rezonans magnetyczny serca.


W strukturze Oddziału działają: Pracownia Hemodynamiki, Pracownia Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca, Pracownia Echokardiografii i Badań Naczyniowych oraz Pracownia Badań Holterowskich i Prób Wysiłkowych.


PRACOWNIE:

Pracownia Hemodynamiki:

Pracownia Hemodynamiki pełni 24h dyżur zawałowy przez 7 dni w tygodniu lecząc pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi, w tym z zawałem serca.

Telefon zawałowy: 71 /306 47 32 oraz 71 / 306 41 90

KADRA:

Kierownik pracowni:
dr n. med. Rafał Wyderka
operator, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog


Lekarze:
lek. Radosław Wontor - operator, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
lek. Andrzej Rudnik - operator, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
lek. Dawid Ilnicki – lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii

Procedury wykonywane w Pracowni Hemodynamiki:

 • koronarografie
 • arteriografie
 • wentrikulografie
 • cewnikowania prawego serca
 • angioplastyki naczyń wieńcowych w ostrych i przewlekłych zespołach wieńcowych (w tym złożone angioplastyki, u pacjentów wysokiego ryzyka, zdyskwalifikowanych od leczenia kardiochirurgicznego, także z wykorzystaniem aterektomii wieńcowej – rotablacji)
 • zabiegi udrażniania przewlekłych okluzji - CTO
 • walwuloplastyki zastawki aortalnej
 • przezskórne zamykanie ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej ( ASD, PFO)
 • perikardiocenteza – nakłucie worka osierdziowego

Pracownia Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca:

KONTAKT:
71/ 306 47 20

Kierownik pracowni:
dr n. med. Rafał Wyderka
operator, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Lekarze:
lek. Mateusz Kuśmierz - operator, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
dr n. med. Wojciech Rychard - operator, specjalista kardiolog
lek. Adam Ciapka - lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii
lek. Jakub Adamowicz - lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii

Procedury wykonywane w Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca:

 • implantacje sztucznych rozruszników serca
 • implantacje kardiowerterów-defibrylatorów (ICD)
 • implantacje układów resynchronizujących serca ( CRT-D, CRT-P)
 • implantacje czasowych podskórnych rejestratorów arytmii
 • badania elektrofizjologiczne
 • ablacje klasyczne zaburzeń rytmu serca
 • ablacje zaburzeń rytmu serca z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3D
 • izolacje żył płucnych w migotaniu przedsionków, w tym krioablacje balonowe migotania przedsionków


Pracownia Echokardiografii i Ultrasonografii Naczyniowej:

KONTAKT:
71 / 306 47 07


Kierownik pracowni:
dr n. med. Barbara Brzezińska
specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Lekarze:
lek. Ewa Kruszyńska - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
dr n. med. Maria Łoboz-Rudnicka - specjalista kardiolog
dr n. med. Zbigniew Bociąga - specjalista kardiolog
lek. Anna Hulok - specjalista kardiolog
dr n. med. Barbara Rzyczkowska - specjalista kardiolog
lek. Ewa Ussowicz - specjalista kardiolog
dr n. med. Tomasz Bańkowski- specjalista kardiolog
lek. Bogusława Ołpińska - lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii
lek. Jagoda Młynarczyk - lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii
lek. Katarzyna Kutyłowska - lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii
lek. Anna Kozłowska - lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii

Badania wykonywane w Pracowni Echokardiografii:
1) badania przezklatkowe z zastosowaniem echokardiografii doplerowskiej konwencjonalnej i tkankowej
2) badania odkształcenia i tempa odkształcenia, metoda śledzenia markerów akustycznych
3) badania przezprzełykowe
4) badania 3-D i 4-D przezklatkowe i przezprzełykowe
5) echokardiograficzne próby obciążeniowe: wysiłkowe i dobutaminowe
6) badania naczyniowe

Pracownia EKG i Prób Wysiłkowych
Pracownia Holterowska

KONTAKT:
71 / 306 47 06


Kierownik pracowni:
dr n. med. Andrzej Wojszwiłło
specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Lekarze:
lek. Anna Palacz - lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii
lek. Sylwia Derbiszewska- lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii
lek. Konrad Rekucki- lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii
lek. Magdalena Sokołowska - lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii
lek. Łukasz Osuch - lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii
lek. Eugeniusz Mielniczenko - lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii