Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Misją szpitala jest zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa zwłaszcza w stanach zagrożenia życia

Sprawdź w jaki sposób dbamy o Twoją prywatność. Przejdź do zakładki Twoje Bezpieczeństwo

Misją szpitala jest zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa zwłaszcza w stanach zagrożenia życia

Sprawdź w jaki sposób dbamy o Twoją prywatność. Przejdź do zakładki Twoje Bezpieczeństwo

Modernizacja sprzętu do leczenia chorób układu krążenia

UDA – RPDS.08.01.00-02-049/08-00

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH

Priorytet nr 8 „Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)
Działania nr 8.1 „Poprawa jakości opieki zdrowotnej” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Projekt pt.: " Modernizacja sprzętu do leczenia chorób układu krążenia w Szpitalu im. T. Marciniaka we Wrocławiu” nr UDA – RPDS.08.01.00-02-049/08-00

Realizacja Projektu

W sierpniu tego roku Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja sprzętu do leczenia chorób układu krążenia w Szpitalu im. Marciniaka we Wrocławiu”

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Priorytetu 8 - Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, a także ze środków własnych Szpitala. Przedmiotem projektu jest doposażenie Oddziału Kardiologicznego. W ramach projektu zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt m.in. rejestrator EKG Holtera, rejestrator Holtera do systemu SUPRIMA, aparat RTG do angiografii cyfrowej. Przedsięwzięcie ma celu zwiększenie dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii.

Oddział Kardiologiczny jest bazą dydaktyczną dla studentów Wydziału Zdrowia Publicznego i Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. W Oddziale prowadzona jest również działalność naukowa. Prace naukowe przedstawiane są na europejskich i międzynarodowych kongresach kardiologicznych oraz publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych. Tematyka naukowa dotyczy nieinwazyjnych metod w kardiologii, szczególnie przydatności echokardiografii dopplerowskiej w chorobie niedokrwiennej serca, nadciśnieniu tętniczym oraz metod holterowskich.

W strukturze 49 łóżkowego Oddziału Kardiologicznego znajdują się:

  • 8 łóżkowy Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej, wyposażony w zestaw monitorujący na 8 stanowiskach, przewoźny aparat RTG i pompę do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej.
  • Pracownia Wszczepiania Stymulatorów Serca, rocznie wszczepia się około 250-350 stymulatorów jedno- i dwujamowych. Łącznie od początku działalności wszczepiono ponad 4 000 stymulatorów. Wszczepiane są także kardiowertery-defibrylatory oraz od 2005 roku wprowadzono stymulację resynchronizującą.
  • Pracownia Angiokardiograficzna, wyposażona w najnowocześniejszy aparat ARTIS ZEE FLOOR sp. rocznie wykonywanych jest około 1 400 koronarografii, 500-700 angioplastyk wieńcowych. Pracownia pełni 24 godzinne dyżury hemodynamiczne dla ostrych zawałów serca (rocznie około 360 ostrych zespołów wieńcowych - leczonych angioplastyką wieńcową). Pracownia posiada akredytację Sekcji Kardiologii Interwencyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
  • Pracownia Echokardiograficzna, w pracowni wykonuje się około 5 000 badań rocznie, w tym testy obciążeniowe (próby dobutaminowe, stress-echo) oraz badania przezprzełykowe. Wyposażona jest w najnowszej generacji sprzęt echokardiograficzny z nowoczesnymi metodami obrazowania echokardiograficznego i badań naczyniowych (ALOKA alfa-10, SONOS image point). W Pracowni prowadzona jest szeroka działalność szkoleniowa.
  • Pracownia Holterowska i Prób Wysiłkowych wyposażona w nowoczesny sprzęt Oxford SUPRIMA, wykonuje pełny zakres badań: holterowską ocenę zaburzeń rytmu serca, ocenę zmienności rytmu, turbulencji rytmu serca, rejestrację późnych potencjałów. Testy wysiłkowe EKG wykonuje się na bieżni ruchomej. Pracownia Holterowska posiada akredytację Sekcji Holterowskiej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.


Realizacja Projektu pozwala na lepsze zabezpieczenie potrzeb pacjentów. Awaryjność obecnie posiadanego sprzętu ze względu na jego zużycie nie pozwalała na wykonywanie większej ilości zabiegów i badań. Sprzęt, który został zakupiony w ramach realizacji Projektu umożliwia skrócenie czasu diagnostyki oraz pozwala na poprawę jakości świadczeń medycznych oferowanych przez tutejszy Szpital. Aparaty medyczne oparte są o technologie najnowszej generacji, spełniają wszystkie wymagane standardy i zabezpieczają najlepsze wykonanie procedur medycznych. Szpital wybrał najlepsze rozwiązania pod względem zaspokojenia potrzeb odbiorców usług medycznych.

Dane dotyczące Projektu

Umowa nr UDA-RPDS.08.01.00-02-049/08-00 realizowana w ramach: Priorytetu 8 - Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, a także ze środków własnych Szpitala. Działanie 8.1 „Poprawa jakości opieki zdrowotnej”
Okres rzeczowy realizacji Projektu: do 31 sierpnia 2010 r.
Okres finansowy realizacji Projektu: 30 września 2010 r.
Całkowita wartość projektu - 2 892 495,75zł