Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Misją szpitala jest zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa zwłaszcza w stanach zagrożenia życia

Sprawdź w jaki sposób dbamy o Twoją prywatność. Przejdź do zakładki Twoje Bezpieczeństwo

Misją szpitala jest zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa zwłaszcza w stanach zagrożenia życia

Sprawdź w jaki sposób dbamy o Twoją prywatność. Przejdź do zakładki Twoje Bezpieczeństwo

Odwiedziny

ORGANIZACJA ODWIEDZIN W ODDZIAŁACH SZPITALA IM. MARCINIAKA

 1. Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo tylko 1 osoba,
 2. Odwiedziny w Szpitalu odbywają się we wszystkie dni tygodnia w godzinach 13:30-16:30,
 3. Podczas wizyty osoba odwiedzająca stosuje jednorazową maseczkę medyczną, zasłaniając usta i nos przez cały czas przebywania na terenie szpitala,
 4. Po wejściu do podmiotu leczniczego odwiedzający zobowiązany jest do dezynfekcji rąk lub umycia rąk wodą z mydłem,
 5. Zaleca się, aby przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie osoba odwiedzająca uprzednio (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnie umyła lub zdezynfekowała ręce,
 6. Obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentów dla osób z objawami infekcji, w szczególności w przypadku odwiedzin pacjentów z obniżoną odpornością niezaszczepionych przeciw COVID-19 oraz bez historii przebycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni,
 7. Osoba odwiedzająca chorego jest zobowiązana przestrzegać porządku ustalonego w Szpitalu i w tym zakresie podporządkować się zaleceniom i wskazaniom personelu szpitalnego w czasie pobytu na terenie Szpitala,
 8. Na życzenie pacjenta, prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego określonych,
 9. Osoby odwiedzające chorych, mogą zwracać się o informację dotyczącą stanu zdrowia chorego do kierownika, lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego z tym, że lekarz może udzielić takiej informacji tylko osobie wskazanej przez Pacjenta,
 10. W przypadku naruszenia przez osobę odwiedzającą zasad odwiedzin (zakłócenia spokoju, porządku szpitalnego bądź samodzielnej ingerencji w proces leczniczy lub terapeutyczny) w uzasadnionych dobrem pacjenta lub dobrem Szpitala sytuacjach, lekarz może ograniczyć możliwość wizyt przez taką osobę,
 11. W przypadku ogniska epidemiologicznego, na podstawie pisemnej decyzji Kierownika Działu Higieny i Epidemiologii, zatwierdzonej przez Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa, możliwość odwiedzin pacjentów w danym oddziale może zostać ograniczona,
 12. Odwiedziny pacjentów izolowanych, są możliwe jedynie na podstawie zgody Ordynatora/Lekarza kierującego oddziałem lub Lekarza dyżurnego.
 13. Poza wyznaczonymi godzinami odwiedziny są możliwe na podstawie zgody Ordynatora/Lekarza kierującego oddziałem lub Lekarza dyżurnego. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie,  uwzględnieniem bieżącej sytuacji epidemiologicznej na Oddziale.


W szczególnych sytuacjach dopuszcza się umożliwienie odwiedzin Pacjenta przez 2 osoby jednocześnie.
Zasady nie mają zastosowania do organizacji odwiedzin pacjentów w szczególnych przypadkach, takich jak odwiedziny pacjentów w stanach terminalnych oraz do organizacji odwiedzin pacjentów małoletnich przebywających na oddziałach pediatrycznych (i innych oddziałach szpitala) przez ich rodziców lub opiekunów prawnych.