Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Misją szpitala jest zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa zwłaszcza w stanach zagrożenia życia

Sprawdź w jaki sposób dbamy o Twoją prywatność. Przejdź do zakładki Twoje Bezpieczeństwo

Misją szpitala jest zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa zwłaszcza w stanach zagrożenia życia

Sprawdź w jaki sposób dbamy o Twoją prywatność. Przejdź do zakładki Twoje Bezpieczeństwo

Utworzenie centrum urazowego dla dzieci poprzez doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu

POIS.09.01.00-00-0121/16

 

W okresie od dnia września 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. Szpital im. Marciniaka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie utworzenia nowych centrów urazowych (CU) (roboty budowlane, doposażenie) realizował projekt pn. „Utworzenie centrum urazowego dla dzieci poprzez doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu.

”Głównym celem projektu było wzmocnienie infrastruktury ochrony zdrowia w celu obniżenia wysokiej śmiertelności i kalectwa pourazowego wśród dzieci i młodzieży, w szczególności na terenie województwa dolnośląskiego oraz podniesienie jakości i dostępności do badań medycznych w zakresie ratownictwa medycznego skierowanego w szczególności do dzieci i młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego.

Realizacja niniejszego projektu przyczyniła się do intensyfikacji rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez poprawę jakości usług medycznych na terenie nie tylko powiatu m. Wrocław i powiatu wrocławskiego, ale także - z uwagi na swoje strategiczne znaczenie w regionie - całego województwa dolnośląskiego. Ponadto wpłynęła pozytywnie na wzmocnienie infrastruktury medycznej w zakresie ratownictwa medycznego na wspomnianym obszarze. Oznacza to, że mieszkańcy tego regionu, jak i osoby tymczasowo na nim przebywające, w nagłych zdarzeniach zagrażających ich zdrowiu i życiu, mają do dyspozycji wyższej jakości usługi i świadczenia szpitalne z zakresu ratownictwa medycznego, co w szczególności dotyczy osób, które nie ukończyły 18. roku życia (a więc dzieci i najmłodszej młodzieży). Realizacja inwestycji stworzyła ponadto warunki do:

 • ograniczenia regionalnych dysproporcji w infrastrukturze zdrowotnej (w szczególności w odniesieniu do osób, które nie ukończyły 18. roku życia),

 • poprawy jakości i dostępności do systemu ratownictwa medycznego,

 • budowy ogólnokrajowej sieci centrów urazowych dla dzieci,

 • wzrostu poczucia bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców regionu,

 • podniesienia jakości i szybkości świadczonych usług diagnostycznych.

Wartość projektu 1 849 006, 00 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% - 1 571 655, 10 zł 

Udział własny Beneficjenta 15% - 277 350,90 zł

Termin realizacji: 28.09.2016 – 30.06.2018

Z dniem 01.09.2018 r. w Szpitalu im. Marciniaka rozpoczęło funkcjonowanie Centrum Urazowe dla Dzieci. 

W ramach projektu został zakupiony sprzęt i aparatura medyczna:

 • Komora hiperbaryczna
 • Scaner Infrared
 • Aparat Usg dedykowany do kaniulacji żył obwodowych i centralnych
 • Analizator parametrów krytycznych
 • Respirator transportowy (szt. 1),
 • Defibrylator (szt. 1),
 • Kardiomonitory (szt. 6),
 • Łóżka z regulacjami elektrycznymi (szt.10),
 • Systemy grzewcze do regulacji i utrzymywania temperatury wewnętrznej ciał pacjenta (szt. 4).

 

W dniu 7 września 2018 r. w Szpitalu im. Marciniaka odbyła się uroczysta inauguracja działalności Centrum Urazowego dla Dzieci. Gośćmi uroczystości byli m.in.:

 • Józefa Szczurek-Żelazko - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
 • Paweł Hreniak - Wojewoda Dolnośląski, Dolnośląski Urząd Wojewódzki
 • Jerzy Michalak - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski
 • Andrzej Oćwieja - Dyrektor DOW NFZ
 • Paweł Wróblewski  - Przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego

 

adres portalu: www.mapadotacji.gov.pl

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIŚ 2014-2020