Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Misją szpitala jest zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa zwłaszcza w stanach zagrożenia życia

Sprawdź w jaki sposób dbamy o Twoją prywatność. Przejdź do zakładki Twoje Bezpieczeństwo

Misją szpitala jest zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa zwłaszcza w stanach zagrożenia życia

Sprawdź w jaki sposób dbamy o Twoją prywatność. Przejdź do zakładki Twoje Bezpieczeństwo

Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

Artykuły

 • Poprawa warunków pracy pracowników Szpitala na wybranych stanowiskach

   

  Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej realizuje, dofinansowany ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, pn: „Poprawa warunków pracy pracowników Szpitala
  na wybranych stanowiskach".
  Głównym celem realizacji projektu jest poprawa warunków bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania ręcznych prac transportowych oraz ograniczenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego dla pracowników Szpitala zatrudnionych na stanowiskach:
  • pielęgniarka w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  • magazynier w Aptece Szpitalnej,
  • pomoc apteczna w Aptece Szpitalnej,
  • salowa w oddziałach szpitalnych.

  Zakres projektu obejmuje:
  1. Zakup 1 szt. egzoszkieletu Laevo Flex,
  2. Zakup 2 szt. wózków jezdniowych unoszących z napędem elektrycznym akumulatorowym jazdy i unoszenia typu LION-TRUCK PRO,
  3. Zakup 9 szt. wózków platformowych zabudowanych siatką STACH IV.

  Wartość zadania: 70 390,44 zł
  Wartość finansowania ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych: 56 312,35 zł
  Data podpisania umowy o dofinansowanie: grudzień 2023 r.

  Czytaj Więcej o: Poprawa warunków pracy pracowników Szpitala na wybranych stanowiskach
 • Przebudowa, modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. Marciniaka

   

  Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej realizuje, finansowany ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Medycznego, projekt pn: „Przebudowa, modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. Marciniaka".
  Celem inwestycji jest przebudowa i modernizacja oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. Marciniaka oraz współpracujących ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym pracowni diagnostycznych. Zakres projektu obejmuje
  • Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego poprzez zakup:
     4 defibrylatorów, mobilnego aparatu RTG, wieży endoskopowej,
     4 gastroskopów, stołu operacyjnego, aparatu RTG z ramieniem C, przenośnego aparatu USG, 10 wózków transportowych,
  • Przebudowę boksów konsultacyjnych w obszarze konsultacyjnym Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w części dziecięcej,
  • Zakup i montaż tomografu komputerowego wraz z demontażem obecnego, przestarzałego urządzenia i wykonaniem przebudowy
    i modernizacji pomieszczeń Pracowni Tomografii Komputerowej,
  • Zakup i montaż aparatu RTG wraz z demontażem obecnego, przestarzałego urządzenia i wykonaniem przebudowy i modernizacji pomieszczeń Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej.


  Wartość zadania: 10 510 184 zł
  Wartość finansowania ze środków Funduszu Medycznego: 10 510 184 zł
  Data podpisania umowy o dofinansowanie: listopad 2023 r.

  Czytaj Więcej o: Przebudowa, modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. Marciniaka
 • Dofinansowanie zakupu sprzętu z dziedziny intensywnej terapii w 2023 r.

  Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej jest realizatorem dofinansowanego ze środków budżetu państwa zadania pn: „Dofinansowanie zakupu sprzętu z dziedziny intensywnej terapii w 2023 r.” w ramach Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 (działanie pn. Modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych, poddziałanie 18.21, obszaru V. Inwestycje w system opieki kardiologicznej).

  W ramach realizacji zadania Szpital im. Marciniaka zakupił:

  • aparat do znieczulenia z wyposażeniem (kompletny zestaw) - 1 szt.,
  • system monitorowania pacjentów - centrale monitorujące - 2 szt.,
  • system monitorowania pacjentów - kardiomonitory - 32 szt.,
  • system stanowisk resuscytacyjnych - defibrylator - 9 szt.,
  • system stanowisk resuscytacyjnych - urządzenie do kompresji klatki piersiowej – 1 szt.

  Urządzenia wykorzystywane będą do diagnostyki i leczenia pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Kardiologii Szpitala.

  Wartość zadania: 1 905 687,00 zł
  Wartość finansowania z budżetu państwa: 1 899 984,00 zł
  Data podpisania umowy o dofinansowanie: listopad 2023 r.

   

   

  Czytaj Więcej o: Dofinansowanie zakupu sprzętu z dziedziny intensywnej terapii w 2023 r.
 • Dofinansowanie zakupu systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023 r.

  Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej jest realizatorem dofinansowanego ze środków budżetu państwa zadania pn: „Dofinansowanie zakupu systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023 r.” w ramach Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 (działanie pn. Modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych, poddziałanie 18.21, obszaru V. Inwestycje w system opieki kardiologicznej).

  W ramach realizacji zadania Szpital im. Marciniaka zakupił:

  • 2 systemy holterowskie pomiaru ciśnienia z akcesoriami,

  • 10 rejestratorów typu holter.

   

  Urządzenia wykorzystywane będą do diagnostyki i leczenia pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Kardiologii Szpitala.

   

  Wartość zadania: 197 100,00 zł

  Wartość finansowania z budżetu państwa: 197 080,00 zł

  Data podpisania umowy o dofinansowanie: listopad 2023 r.

  Czytaj Więcej o: Dofinansowanie zakupu systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023 r.
 • Zakup USG wyróżnione

  Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej jest realizatorem dofinansowanego ze środków budżetu państwa zadania pn: „Zakup sprzętu i aparatury” - poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022 r., realizowanego w ramach Narodowego Programu Transplantacyjnego.

  W ramach realizacji zadania Szpital im. Marciniaka zakupił nowoczesny aparat USG wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem. Urządzenie wykorzystywane będzie do diagnostyki i leczenia pacjentów Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala im. Marciniaka.

  W ramach realizacji zadania, Szpital im. Marciniaka uczestniczył również – zgodnie z zapisami umowy dotacji – w projekcie Ministerstwa Zdrowia pn.: Wsparcie procesów dotyczących dawstwa narządów i tkanek poprzez opracowanie i wdrożenie szpitalnego systemu jakości dawstwa i standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji szpitalnych koordynatorów dawstwa i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

  Uczestnictwo w ww. projekcie objęło:

  • opracowanie i wdrożenie przez Szpital im. Marciniaka własnego szpitalnego systemu jakości dawstwa, równoważnego Szpitalnemu systemowi jakości dawstwa narządów i tkanek od osób zmarłych Ministerstwa Zdrowia.

  • udział personelu medycznego w szkoleniach z zakresu standardów szpitalnego systemu jakości w zakresie dawstwa narządów i tkanek.

   

   

  Wartość zadania : 199 899,36 zł

  Wartość finansowania z budżetu państwa: 198 819,36 zł

  Data podpisania umowy o dofinansowanie: sierpień 2023 r.

   

  Czytaj Więcej o: Zakup USG
 • Prace budowlane wyróżnione

  1. Tryb finansowania:
  Inwestycja z państwowego funduszu celowego

  2. Nazwa fundusz:
  Fundusz przeciwdziałania COVID-19

  3. Nazwa zadania:
  Dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu prac remontowych na oddziałach szpitalnych, w których leczono pacjentów w związku z COVID-19.

  4. Wartość dofinansowania finansowania i całkowita wartość zadania:
  wartość dofinansowania finansowania i całkowita wartość zadania: 407 000,00 zł

  5. Opis zadania:
  Wykonanie niezbędnych prac remontowych w oddziałach szpitalnych, które hospitalizowały pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Prace remontowe polegać będą na odmalowaniu ok. 20 000 m2 powierzchni wraz z naprawą uszkodzeń spowodowanych głównie podczas transportu specjalnymi wózkami przeznaczonymi dla pacjentów z COVID-19, wymianą drzwi, blend na ścianach oraz pojemników na środki do dezynfekcji.

  Czytaj Więcej o: Prace budowlane
 • Modernizacja instalacji tlenu medycznego w związku z COVID-19 wyróżnione

  1. Tryb finansowania:
  Inwestycja z państwowego funduszu celowego

  2. Nazwa fundusz:
  Fundusz przeciwdziałania COVID-19

  3. Nazwa zadania:
  Modernizacja instalacji tlenu medycznego w związku z COVID-19

  4. Wartość finansowania i całkowita wartość zadania:
  wartość finansowania: 770 000,00 zł

  5. Opis zadania:
  Modernizacja instalacji tlenowej w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej polegająca na zwiększeniu przepustowości i poziomu bezpieczeństwa instalacji tlenu medycznego w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na tlen przy leczeniu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.

  Czytaj Więcej o: Modernizacja instalacji tlenu medycznego w związku z COVID-19
 • Ambulans wyróżnione

  1. Tryb finansowania:
  Inwestycja z państwowego funduszu celowego

  2. Nazwa fundusz:
  Fundusz przeciwdziałania COVID-19

  3. Nazwa zadania:
  Zakup Ambulansu specjalistycznego „S” do transportu medycznego i między szpitalnego, spełniającego wymagania dot. konstrukcji i wyposażenia typu C wg PN-EN 1789:2008

  4. Wartość dofinansowania i całkowita wartość zadania:
  wartość dofinansowania 500 000,00 zł,
  całkowita wartość zadania: 620 000,00 zł

  5. Opis zadania:
  Zakup ambulansu specjalistycznego „S” do transportu medycznego i między szpitalnego, spełniającego wymagania dot. konstrukcji i wyposażenia typu C wg PN-EN 1789:2008 celem zagwarantowania ciągłości udzielania świadczeń w oddziałach Szpitala oraz zapewnienia bieżącej realizacji kontynuacji leczenia pacjentów z podejrzeniem bądź zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

  Czytaj Więcej o: Ambulans