Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Misją szpitala jest zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa zwłaszcza w stanach zagrożenia życia

Sprawdź w jaki sposób dbamy o Twoją prywatność. Przejdź do zakładki Twoje Bezpieczeństwo

Misją szpitala jest zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa zwłaszcza w stanach zagrożenia życia

Sprawdź w jaki sposób dbamy o Twoją prywatność. Przejdź do zakładki Twoje Bezpieczeństwo

Program Stypendialny dla studentów ostatniego roku

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium w roku akademickim 2024/2025 w wysokości 2 500,00 zł brutto miesięcznie w okresie od 1 października 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. dla studentów ostatniego roku (VI), kształcących się na kierunku lekarskim (uczelnie publiczne oraz niepubliczne). Nabór ruszy z dniem 1 października 2024 r. i potrwa do 18 października 2024 r.

 

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełni łącznie następujące wymogi:

1) jest studentem VI roku studiów na kierunku lekarskim na uczelni mającej siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

2) nie powtarza roku studiów, na który ubiega się o przyznanie stypendium;

3) uzyskał średnią ocen z egzaminów za rok studiów poprzedzający rok złożenia wniosku nie niższą niż 4,0;

4) nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów na dzień składania wniosku;

5) zobowiąże się, iż po zakończeniu stażu podyplomowego, jednak nie później niż w terminie 12 miesięcy od jego zakończenia podejmie zatrudnienie w ramach specjalizacji deficytowej. Przez zatrudnienie w ramach specjalizacji deficytowej rozumie się wykonywanie zawodu lekarza w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej w pełnym wymiarze czasu pracy, o którym mowa w przepisach odrębnych przez okres co najmniej 3 lat w publicznym podmiocie leczniczym, dla którego Województwo Dolnośląskie jest podmiotem tworzącym lub w którym posiada udziały albo w szpitalu powiatowym w celu odbycia szkolenia specjalizacyjnego w ramach co najmniej jednej specjalizacji deficytowej.

 

Specjalizacje deficytowe, w których Zarząd Województwa Dolnośląskiego oczekuje zwiększenia liczby specjalistów to:

  1. chirurgia ogólna;
  2. chirurgia dziecięca;
  3. choroby wewnętrzne;
  4. geriatria;
  5. neurologia;
  6. neurologia dziecięca
  7. medycyna ratunkowa;
  8. medycyna paliatywna;
  9. patomorfologia;
  10. psychiatria dziecięca.