Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Misją szpitala jest zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa zwłaszcza w stanach zagrożenia życia

Sprawdź w jaki sposób dbamy o Twoją prywatność. Przejdź do zakładki Twoje Bezpieczeństwo

Misją szpitala jest zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa zwłaszcza w stanach zagrożenia życia

Sprawdź w jaki sposób dbamy o Twoją prywatność. Przejdź do zakładki Twoje Bezpieczeństwo

ODDZIAŁ KARDIOLOGII

KADRA:

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

dr hab. n. med. Joanna Jaroch

 

ZASTĘPCY LEKARZA KIERUJĄCEGO ODDZIAŁEM


dr n. med. Rafał Wyderka,

 


dr n. med. Andrzej Wojszwiłło

 

PIELĘGNIERKA ODDZIAŁOWA


mgr Małgorzata Paliwoda

KONTAKT

Sekretariat oddziału:
71/306 47 02

Lekarze:
71/ 306 47 32
71/ 306 47 11
71/ 306 47 10

Pielęgniarka oddziałowa:
71/ 306 47 04

Pielęgniarki:
71/ 306 47 22
71/ 306 46 98

Kierownik dyżuru:
71/ 306 47 32

Intensywna Terapia Kardiologiczna:
71/ 306 47 27

 

HISTORIA i DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU:

Oddział Kardiologii Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu świętował 50-lecie swojego istnienia w 2018 r.
W ramach naszego oddziału wykonano pierwszą angioplastykę wieńcową na Dolnym Śląsku, wszczepiono pierwszy rozrusznik serca w warunkach oddziału kardiologicznego i uruchomiono pierwszy Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej. Wprowadzono też po raz pierwszy na Dolnym Śląsku metodę Dopplera w badaniach usg serca.

Przez wiele lat oddział był siedzibą konsultanta wojewódzkiego ds kardiologii oraz Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK). W latach 1968-1992 ordynatorem oddziału była prof. dr hab. Ludmiła Hirnlowa, a w latach 1992-2018 funkcję tę pełniła prof. dr hab. Krystyna Łoboz-Grudzień, która nadal wspiera nas swoją wiedzą i doświadczeniem jako konsultant oddziału. Aktualnie współpracujemy zarówno z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu (dr hab. n. med. Joanna Jaroch jest samodzielnym pracownikiem nauki na Wydziale Nauk o Zdrowiu) jak i z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym - w strukturach dolnośląskich (dr hab. n. med. Joanna Jaroch była Przewodniczącą Oddziału w latach 2015-2017 i członkiem Zarządu Oddziału w latach 2011-2019, z kolei dr n. med. Rafał Wyderka jest aktualnie członkiem Zarządu Oddziału) - jak i w strukturach krajowych PTK. Oddział koordynuje pierwsze ogólnopolskie badanie rejestrowe PTK - pacjentów z zawałem serca, bez zmian w tętnicach wieńcowych – POL-MINOCA.

Niezależnie jednak od współpracy naukowej i organizacyjnej z ośrodkami kardiologicznymi na terenie Dolnego Śląska, wiodącą działalnością oddziału jest zapewnienie bezpieczeństwa kardiologicznego dla pacjentów zamieszkałych na dużym terenie Wrocławia, który jest naszym „rejonowym” obszarem operacyjnym i miast ościennych takich jak: Strzelin, Milicz, Oleśnica, Oława, Trzebnica.

Oddział Kardiologiczny obejmuje 62 łóżka, w tym 8 łóżek Pododdziału Intensywnej Terapii Kardiologicznej. Oddział współpracuje ściśle z Oddziałem Intensywnej Terapii Szpitala oraz Działem Radiologii w dziedzinie nowoczesnych technik obrazowania, takich jak tomografia komputerowa serca i rezonans magnetyczny serca.


W strukturze Oddziału działają: Pracownia Hemodynamiki, Pracownia Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca, Pracownia Echokardiografii i Badań Naczyniowych oraz Pracownia Badań Holterowskich i Prób Wysiłkowych.


PRACOWNIE:

Pracownia Hemodynamiki:

Pracownia Hemodynamiki pełni 24h dyżur zawałowy przez 7 dni w tygodniu lecząc pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi, w tym z zawałem serca.

Telefon zawałowy: 71 /306 47 32 oraz 71 / 306 41 90

KADRA:

Kierownik pracowni:
dr n. med. Rafał Wyderka
operator, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog


Lekarze:
lek. Radosław Wontor - operator, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
lek. Andrzej Rudnik - operator, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
lek. Dawid Ilnicki – lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii

Procedury wykonywane w Pracowni Hemodynamiki:

 • koronarografie
 • arteriografie
 • wentrikulografie
 • cewnikowania prawego serca
 • angioplastyki naczyń wieńcowych w ostrych i przewlekłych zespołach wieńcowych (w tym złożone angioplastyki, u pacjentów wysokiego ryzyka, zdyskwalifikowanych od leczenia kardiochirurgicznego, także z wykorzystaniem aterektomii wieńcowej – rotablacji)
 • zabiegi udrażniania przewlekłych okluzji - CTO
 • walwuloplastyki zastawki aortalnej
 • przezskórne zamykanie ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej ( ASD, PFO)
 • perikardiocenteza – nakłucie worka osierdziowego

Pracownia Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca:

KONTAKT:
71/ 306 47 20

Kierownik pracowni:
dr n. med. Rafał Wyderka
operator, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Lekarze:
lek. Mateusz Kuśmierz - operator, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
dr n. med. Wojciech Rychard - operator, specjalista kardiolog
lek. Adam Ciapka - lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii
lek. Jakub Adamowicz - lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii

Procedury wykonywane w Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca:

 • implantacje sztucznych rozruszników serca
 • implantacje kardiowerterów-defibrylatorów (ICD)
 • implantacje układów resynchronizujących serca ( CRT-D, CRT-P)
 • implantacje czasowych podskórnych rejestratorów arytmii
 • badania elektrofizjologiczne
 • ablacje klasyczne zaburzeń rytmu serca
 • ablacje zaburzeń rytmu serca z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3D
 • izolacje żył płucnych w migotaniu przedsionków, w tym krioablacje balonowe migotania przedsionków


Pracownia Echokardiografii i Ultrasonografii Naczyniowej:

KONTAKT:
71 / 306 47 07


Kierownik pracowni:
dr n. med. Barbara Brzezińska
specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Lekarze:
lek. Ewa Kruszyńska - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
dr n. med. Maria Łoboz-Rudnicka - specjalista kardiolog
dr n. med. Zbigniew Bociąga - specjalista kardiolog
lek. Anna Hulok - specjalista kardiolog
dr n. med. Barbara Rzyczkowska - specjalista kardiolog
lek. Ewa Ussowicz - specjalista kardiolog
dr n. med. Tomasz Bańkowski- specjalista kardiolog
lek. Bogusława Ołpińska - lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii
lek. Jagoda Młynarczyk - lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii
lek. Katarzyna Kutyłowska - lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii
lek. Anna Kozłowska - lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii

Badania wykonywane w Pracowni Echokardiografii:
1) badania przezklatkowe z zastosowaniem echokardiografii doplerowskiej konwencjonalnej i tkankowej
2) badania odkształcenia i tempa odkształcenia, metoda śledzenia markerów akustycznych
3) badania przezprzełykowe
4) badania 3-D i 4-D przezklatkowe i przezprzełykowe
5) echokardiograficzne próby obciążeniowe: wysiłkowe i dobutaminowe
6) badania naczyniowe

Pracownia EKG i Prób Wysiłkowych
Pracownia Holterowska

KONTAKT:
71 / 306 47 06


Kierownik pracowni:
dr n. med. Andrzej Wojszwiłło
specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Lekarze:
lek. Anna Palacz - lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii
lek. Sylwia Derbiszewska- lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii
lek. Konrad Rekucki- lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii
lek. Magdalena Sokołowska - lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii
lek. Łukasz Osuch - lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii
lek. Eugeniusz Mielniczenko - lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii