Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Misją szpitala jest zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa zwłaszcza w stanach zagrożenia życia

Sprawdź w jaki sposób dbamy o Twoją prywatność. Przejdź do zakładki Twoje Bezpieczeństwo

Misją szpitala jest zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa zwłaszcza w stanach zagrożenia życia

Sprawdź w jaki sposób dbamy o Twoją prywatność. Przejdź do zakładki Twoje Bezpieczeństwo

ODDZIAŁ KARDIOLOGII

KADRA

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

dr hab. n. med. Joanna Jaroch, prof. UMW

 

ZASTĘPCY LEKARZA KIERUJĄCEGO ODDZIAŁEM


dr n. med. Rafał Wyderka,

 


dr n. med. Andrzej Wojszwiłło

 

PIELĘGNIERKA ODDZIAŁOWA


mgr Małgorzata Paliwoda

 

LOKALIZACJA

Oddział Kardiologii, III piętro
ul A. E. Fieldorfa 2
54-049 Wrocław

Sekretariat oddziału

telefon: 71/306 47 02
adres e-mail: kardiologia@szpital-marciniak.wroclaw.pl

Lekarze

telefon: 71/ 306 47 32
telefon: 71/ 306 47 11
telefon: 71/ 306 47 10

Pielęgniarka oddziałowa

telefon: 71/ 306 47 04

Pielęgniarki

telefon: 71/ 306 47 22
telefon: 71/ 306 46 98

Intensywna Terapia Kardiologiczna

telefon: 71/ 306 47 26

Kierownik dyżuru

telefon: 71/ 306 47 32

Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej

KONTAKT
telefon: 71/ 306 47 27

KADRA MEDYCZNA

Kierownik pododdziału

dr n. med. Rafał Wyderka
operator, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Lekarze:

 • lek. Alicja Sołtowska - specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z kardiologii
 • dr n. med. Radosław Wontor - operator, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
 • lek. Andrzej Rudnik - operator, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
 • dr n. med. Dawid Ilnicki – operator, specjalista kardiolog

PRACOWNIE

Pracownia Hemodynamiki

Pracownia Hemodynamiki pełni 24h dyżur zawałowy przez 7 dni w tygodniu lecząc pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi, w tym z zawałem serca.

Telefon zawałowy: 71 /306 47 32 oraz 71 / 306 47 11

Pracownia: 71/306 41 90

KADRA MEDYCZNA

Kierownik pracowni

dr n. med. Rafał Wyderka
operator, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Lekarze

 • dr n. med. Radosław Wontor - operator, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
 • lek. Andrzej Rudnik - operator, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
 • dr n. med. Dawid Ilnicki – operator, specjalista kardiolog
 • lek. Łukasz Osuch-lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii
 • lek. Michał Borger – lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii

Procedury wykonywane w Pracowni Hemodynamiki

 • koronarografie
 • arteriografie
 • wentrikulografie
 • cewnikowania prawego serca
 • angioplastyki naczyń wieńcowych w ostrych i przewlekłych zespołach wieńcowych (w tym złożone angioplastyki, u pacjentów wysokiego ryzyka, zdyskwalifikowanych od leczenia kardiochirurgicznego)
 • zabiegi udrażniania przewlekłych okluzji - CTO
 • walwuloplastyki zastawek serca
 • przezskórne zamykanie ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej ( ASD, PFO) i międzykomorowej (VSD)
 • perikardiocenteza – nakłucie worka osierdziowego
 • zabiegi z wykorzystaniem aterektomii wieńcowej – rotacyjnej i orbitalnej
 • zabiegi z mechanicznym wspomaganiem lewej komory serca (pompa Impella)
 • zabiegi z wykorzystaniem litotrypsji wewnątrznaczyniowej
 • zabiegi z wykorzystaniem badań czynnościowych i obrazowania wewnątrznaczyniowego (FFR, iFR, IMR, CFR, IVUS, IVUS-HD, OCT)

Pracownia Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca

KONTAKT

telefon: 71/ 306 47 20

KADRA MEDYCZNA

Kierownik pracowni:

dr n. med. Rafał Wyderka
operator, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Lekarze

 • lek. Mateusz Kuśmierz - operator, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
 • dr n. med. Wojciech Rychard - operator, specjalista kardiolog
 • lek. Adam Ciapka - operator, specjalista kardiolog
 • lek. Jakub Adamowicz - operator, specjalista kardiolog
 • lek. Jakub Mercik - lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii
 • lek. Piotr Kotwicki - lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii

Procedury wykonywane w Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca

 • implantacje sztucznych rozruszników serca
 • implantacje kardiowerterów-defibrylatorów (ICD)
 • implantacje układów resynchronizujących serca ( CRT-D, CRT-P)
 • implantacje układów do stymulacji fizjologicznej (stymulacja pęczka Hisa i stymulacja lewej odnogi pęczka Hisa)
 • implantacje czasowych podskórnych rejestratorów arytmii
 • badania elektrofizjologiczne
 • ablacje klasyczne zaburzeń rytmu serca
 • ablacje zaburzeń rytmu serca z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3D
 • izolacje żył płucnych w migotaniu przedsionków, w tym krioablacje balonowe migotania przedsionków
 • ablacje w burzy elektrycznej

 

Pracownia Echokardiografii i Ultrasonografii Naczyniowej

KONTAKT

telefon: 71 / 306 47 07

KADRA MEDYCZNA

Kierownik pracowni

dr n. med. Barbara Brzezińska
specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Lekarze

 • dr n. med. Ewa Kruszyńska - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
 • dr n. med. Maria Łoboz-Rudnicka - specjalista kardiolog
 • dr n. med. Barbara Rzyczkowska - specjalista kardiolog
 • dr n. med. Tomasz Bańkowski- specjalista kardiolog
 • dr n. med. Bogusława Ołpińska - specjalista kardiolog
 • dr n. med. Konrad Rekucki- lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii
 • lek. Ewa Ussowicz - specjalista kardiolog
 • lek. Anna Hulok - specjalista kardiolog
 • lek. Magdalena Sokołowska - lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii
 • lek. Jagoda Młynarczyk - lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii
 • lek. Anna Kozłowska - lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii

Badania wykonywane w Pracowni Echokardiografii

 • badania przezklatkowe z zastosowaniem echokardiografii doplerowskiej konwencjonalnej i tkankowej
 • badania odkształcenia i tempa odkształcenia, metoda śledzenia markerów akustycznych
 • badania przezprzełykowe
 • badania 3-D i 4-D przezklatkowe i przezprzełykowe
 • echokardiograficzne próby obciążeniowe: wysiłkowe i dobutaminowe
 • badania naczyniowe

 

Pracownia EKG i Prób Wysiłkowych, Pracownia Holterowska

KONTAKT

71 / 306 47 06

KADRA MEDYCZNA

Kierownik pracowni

dr n. med. Andrzej Wojszwiłło
specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Lekarze

 • lek. Eugeniusz Melnychenko - lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii
 • lek. Karol Janas - lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii
 • lek. Patrycja Tokarek - lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii
 • lek. Anna Palacz - lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii

 

HISTORIA i DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU

50-lecie oddziału

Oddział Kardiologii Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu świętował 50-lecie swojego istnienia w 2018 roku. W ramach naszego oddziału wykonano pierwszą angioplastykę wieńcową na Dolnym Śląsku, wszczepiono pierwszy rozrusznik serca w warunkach oddziału kardiologicznego i uruchomiono pierwszy Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej. Wprowadzono też po raz pierwszy na Dolnym Śląsku metodę Dopplera w badaniach USG serca.

Działalność naukowa

Przez wiele lat oddział był siedzibą konsultanta wojewódzkiego ds. kardiologii oraz Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK). W latach 1968-1992 - ordynatorem oddziału była prof. dr hab. Ludmiła Hirnlowa, a w latach 1992-2018 - funkcję tę pełniła prof. dr hab. Krystyna Łoboz-Grudzień, która nadal wspiera nas swoją wiedzą i doświadczeniem jako konsultant oddziału.
Aktualnie współpracujemy zarówno z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu (dr hab. n. med. Joanna Jaroch jest profesorem uczelni), jak i z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym - w strukturach dolnośląskich (dr hab. n. med. Joanna Jaroch była przewodniczącą oddziału w latach 2015-2017 i członkiem zarządu oddziału w latach 2011-2019, 2021-2023, z kolei dr n. med. Rafał Wyderka jest aktualnie przewodniczącym elektem zarządu oddziału). Jesteśmy także w strukturach krajowych PTK (dr hab. n. med. Joanna Jaroch jest przewodniczącą elektem Sekcji Chorób Serca u Kobiet).

Badanie ogólnopolskie POL-MINOCA

Oddział koordynuje pierwsze ogólnopolskie badanie rejestrowe PTK - pacjentów z zawałem serca, bez zmian w tętnicach wieńcowych – POL-MINOCA.
Niezależnie jednak od współpracy naukowej i organizacyjnej z ośrodkami kardiologicznymi na terenie Dolnego Śląska, wiodącą działalnością oddziału jest zapewnienie bezpieczeństwa kardiologicznego pacjentom zamieszkałym na dużym terenie Wrocławia, który jest naszym „rejonowym” obszarem operacyjnym (zabezpieczamy także miasta ościenne takie jak: Strzelin, Milicz, Oleśnica, Oława, Trzebnica).

Struktura i współpraca

Oddział Kardiologiczny obejmuje 62 łóżka, w tym 8 łóżek Pododdziału Intensywnej Terapii Kardiologicznej. Współpracujemy ściśle z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Działem Radiologii w dziedzinie nowoczesnych technik obrazowania, takich jak: tomografia komputerowa serca i rezonans magnetyczny serca.

Kampania społeczna „Serce Kobiety” – edycje I-II

W 2021 roku we wrześniu z inicjatywy kardiologów oddziału, a także szpitala im. Marciniaka – przy wsparciu Samorządu Województwa Dolnośląskiego – ruszyła kampania świadomościowa „Serce Kobiety”. Celem projektu było zwiększenie świadomości kobiet w okresie okołomenopauzalnym o chorobach sercowo-naczyniowych, jako „zabójcy” nr 1 wśród pań w tym okresie życia.
Kardiolodzy oddziału współtworzyli także II edycję kampanii w 2022 roku.
Jesteśmy dumni, że nasza kampania „Serce Kobiety” zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie "Bezpieczny Szpital Przyszłości - INSPIRACJE 2021". Honorowymi patronami konkursu byli Narodowy Fundusz Zdrowia, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego oraz Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Nasza kampanię - spośród ponad 100 projektów - oceniło najwyżej grono specjalistów ochrony zdrowia, m.in. szefowie najważniejszych szpitali w Polsce, lekarze oraz dziennikarze.